Đại Học Huế thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, Đại Học Huế đã có thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường thành viên năm 2013.

Cụ thể như sau:

A. BẬC ĐẠI HỌC

I. KHOA DU LỊCH

Điểm sàn nộp hồ sơ tuyển các khối A, A1: 13; D1, D2, D3, D4: 13,5 cho ngành:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

D310101

Kinh tế

A, A1, D1, D2, D3, D4

24

II. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DHF)

Điểm sản nộp hồ sơ xét tuyển các khối D1, D2, D3, D4: 13,5 cho các ngành

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

D140233

Sư phạm Tiếng Pháp

D1, D3

25

2

D140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D1, D2, D3, D4

34

3

D220113

Việt Nam học

D1, D2, D3, D4

25

4

D220202

Ngôn ngữ Nga

D1, D2, D3, D4

6

5

D220203

Ngôn ngữ Pháp

D1, D3

23

6

D220212

Quốc tế học

D1

20

III. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (DHK)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1, D1, D2, D3, D4: 16 cho các ngành

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D1, D2, D3, D4

35

IV. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 13; B: 14 cho các ngành

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

 

1

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, B

39

 

 

Nhóm ngành 1:

A, A1

 

2

D520201

Kỹ thuật điện

 

89

3

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

V. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DHS)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 13; C: 14; D1: 13,5 cho các ngành:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

D140205

Giáo dục chính trị

C

28

2

D140210

Sư phạm Tin học

A, A1

64

3

D310403

Tâm lý học giáo dục

C, D1

20

VI. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (DHT)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét các khối A, A1: 13; B, C: 14; D1: 13,5 cho các ngành, nhóm ngành:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

D220213

Đông phương học

C, D1

30

2

D220301

Triết học

A, C, D1

34

3

D220310

Lịch sử

C, D1

55

4

D310301

Xã hội học

C, D1

40

5

D440102

Vật lý học

A

50

6

D440217

Địa lý tự nhiên

A, B

33

7

D760101

Công tác xã hội

C, D1

24

 

 

1. Nhóm ngành: Nhân văn

C, D1

125

8

D220104

Hán – Nôm

 

 

9

D220320

Ngôn ngữ học

 

 

10

D220330

Văn học

 

 

 

 

2. Nhóm ngành: Kỹ thuật

A

110

11

D520501

Kỹ thuật địa chất

 

 

12

D520503

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

 

 

13

D440201

Địa chất học

 

 

 

 

3. Nhóm ngành: Toán và Thống kê

A

105

14

D460101

Toán học

 

 

15

D460112

Toán ứng dụng

 

 

B. BẬC CAO ĐẲNG

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (DHL)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 10; B: 11 cho các ngành

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

C510210

Công thôn

A, A1

59

2

C620105

Chăn nuôi

A, B

82

3

C620110

Khoa học cây trồng

A, B

85

4

C620301

Nuôi trồng thủy sản

A, B

82

5

C850103

Quản lý đất đai

A, B

74

II. PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A: 10; B: 11 cho các ngành

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu dự kiến

1

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, B

40

Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2.

- Một phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy theo kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển.

Địa chỉ nộp hồ sơ: Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế (số 2, Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20.8 đến 17 giờ ngày 9.9 (nếu gởi qua đường bưu điện thì tính theo ngày gửi được đóng trên phong bì. Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17 giờ, ngày 4.9.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Huế sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) Mã trường gửi 8712

Trong đó DHD là mã Khoa Du Lịch

 DHF là mã trường Đại Học Ngoại Ngữ

DHK là mã trường Đại Học Kinh Tế

                    DHQ là mã trường Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

 DHS là mã trường Đại Học Sư Phạm

DHT là mã trường Đại Học Khoa Học

DHL là mã trường Đại Học Nông Lâm

Ngoài ra, bạn có thể tra cứu điểm nguyện vọng 2 của trường  năm 2013, 2012 và các năm trước tại đây:

Khoa Du Lịch

Đại Học Ngoại Ngữ

Đại Học Kinh Tế

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

Đại Học Sư Phạm

Đại Học Khoa Học

Đại Học Nông Lâm

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Đại Học Huế thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247