Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013

Mời thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin xét tuyển các nguyện vọng bậc đại học, cao đẳng chính qui Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương năm 2013.

1. Bậc đại học

            Nhà trường tổ chức xét tuyển các nguyện vọng đối với những thí sinh dự thi đại học theo các ngành, khối thi và điểm xét tuyển cụ thể như sau:

STT

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

1

Kế toán (Kế toán Tổng hợp)

A, A1

15.0

D1

15.5

2

Kinh tế

A, A1

13.0

D1

13.5

3

Quản trị kinh doanh

A, A1

13.0

D1

13.5

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A, A1

13.0

C

14.0

D1

13.5

5

Tài chính - Ngân hàng

A, A1

13.0

D1

13.5

6

Phát triển nông thôn

A, A1

13.0

B

14.0

7

Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

A, A1

13.0

B

14.0

8

Chính trị học

A, A1

13.0

C

14.0

D1

13.5

9

Kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

13.0

            2. Bậc cao đẳng

            Nhà trường tổ chức xét tuyển các nguyện vọng đối với những thí sinh dự thi đại hoc, cao đẳng theo các ngành, khối thi và điểm xét tuyển cụ thể như sau:

STT

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

10.0

2

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D1

10.0

3

Kế toán

A, A1, D1

10.0

4

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

10.0

5

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

10.0

6

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

10.0

7

Quản trị văn phòng

A, A1, D1

10.0

C

11.0

8

Tiếng Anh thương mại

D1

10.0

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bậc đại học, cao đẳng bắt đầu từ ngày 12/08/2013.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DKT gửi 8712

Trong đó DKT là Mã trường

 

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

1. Bậc đại học

            Nhà trường tổ chức xét tuyển các nguyện vọng đối với những thí sinh dự thi đại học theo các ngành, khối thi và điểm xét tuyển cụ thể như sau:

STT

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

1

Kế toán (Kế toán Tổng hợp)

A, A1

15.0

D1

15.5

2

Kinh tế

A, A1

13.0

D1

13.5

3

Quản trị kinh doanh

A, A1

13.0

D1

13.5

4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A, A1

13.0

C

14.0

D1

13.5

5

Tài chính - Ngân hàng

A, A1

13.0

D1

13.5

6

Phát triển nông thôn

A, A1

13.0

B

14.0

7

Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)

A, A1

13.0

B

14.0

8

Chính trị học

A, A1

13.0

C

14.0

D1

13.5

9

Kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

13.0

            2. Bậc cao đẳng

            Nhà trường tổ chức xét tuyển các nguyện vọng đối với những thí sinh dự thi đại hoc, cao đẳng theo các ngành, khối thi và điểm xét tuyển cụ thể như sau:

STT

Ngành

Khối

Điểm xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

A, A1, D1

10.0

2

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D1

10.0

3

Kế toán

A, A1, D1

10.0

4

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

10.0

5

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

10.0

6

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A, A1

10.0

7

Quản trị văn phòng

A, A1, D1

10.0

C

11.0

8

Tiếng Anh thương mại

D1

10.0

            Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bậc đại học, cao đẳng bắt đầu từ ngày 12/08/2013.

 

- See more at: http://uhd.edu.vn/component/content/article/311-thong-bao-xet-tuyn-cac-nguyn-vng-bc-i-hc-cao-ng-chinh-quy-nm-2013#sthash.VJRTwKtJ.dpuf

3 bình luận: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247