Điểm chuẩn NV2 Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2014

Trường Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm trúng tuyển NV2 Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

TT

Tên trường,
ngành học, chuyên ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối
 thi

Điểm trúng tuyển NV2

Ghi chú

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

DTE

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Kinh tế: Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Thương Mại Quốc tế; Kinh tế Y tế

 

D310101

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

2

Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại

 

D340101

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

3

Marketing: Quản trị Marketing

 

D340115

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

4

Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn

 

D340103

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

5

Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng

 

D340201

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

Nguồn: Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học kinh tế & quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247