Đại Học Phan Châu Trinh xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 20/8

Từ ngày 20/8/2013 Đại Học Phan Châu Trinh xét thêm 600 nguyện vọng bổ sung trong đó 400 chỉ tiêu cho hệ đại học và 200 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.

Trường Đại học Phan Châu Trinh - Hội An, thông báo ĐIỂM XÉT TUYỂN đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

1. Bậc đại học (400 chỉ tiêu)

Đối tượng / Khu vực Khu vực 3 =
Điểm sàn ĐH
Khu vực 2
(UT 0,5 điểm)
Khu vực 2 NT
(Ưu tiên 1,0 điểm)
Khu vực 1
(Ưu tiên 1,5 điểm
)
A, A1 C D1, D4 A, A1 C D1, D4 A, A1 C D1, D4 A, A1 C D1, D4
Đối tượng 00 13 14 13,5 12,5 13,5 13 12 13 12,5 11,5 12,5 12
Đối tượng 05, 06, 07
(Ưu tiên 1,0 điểm)
12 13 12,5 11,5 12,5 12 11 12 11,5 10,5 11,5 11
Đối tượng 01, 02, 03, 04
(Ưu tiên 2,0 điểm)
11 12 11,5 10,5 11,5 11 10 11 10,5 9,5 10,5 10

2. Bậc cao đẳng (200 chỉ tiêu)

Đối tượng / Khu vực Khu vực 3 =
Điểm sàn ĐH
Khu vực 2
(UT 0,5 điểm)
Khu vực 2 NT
(Ưu tiên 1,0 điểm)
Khu vực 1
(Ưu tiên 1,5 điểm
)
A, A1 C D1, D4 A, A1 C D1, D4 A, A1 C D1, D4 A, A1 C D1, D4
Đối tượng 00 10 11 10 9,5 10,5 9,5 9 10 9 8,5 9,5 8,5
Đối tượng 05, 06, 07
(Ưu tiên 1,0 điểm)
9 10 9 8,5 9,5 8,5 8 9 8 7,5 8,5 7,5
Đối tượng 01, 02, 03, 04
(Ưu tiên 2,0 điểm)
8 9 8 7,5 8,5 7,5 7 8 7 6,5 7,5 6,5

3. Các ngành, chuyên ngành đào tạo

STT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH KHỐI - ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (Chỉ tiêu: 400)
1 Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành: Công nghệ mạng
Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
D480201 A(13), A1(13)
2 Tài chính - Ngân hàng D340201 A(13), A1(13), D1(13,5)
3 Kế toán D340301 A(13), A1(13), D1(13,5)
4 Việt Nam học
Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch
D220113 C(14), D1(13,5)
5 Văn học
Chuyên ngành: Báo chí - Truyền thông
D220330 C(14), D1(13,5)
6 Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch
Chuyên ngành: Tiếng Anh Biên - Phiên dịch
D220201 D1(13,5)
7 Ngôn ngữ Trung
Chuyên ngành: Tiếng Trung Biên - Phiên dịch
D220204 C(14), D1(13,5), D4(13,5)
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Chỉ tiêu: 200)
1 Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành: Công nghệ mạng
Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
C480201 A(10), A1(10)
2 Tài chính - Ngân hàng C340201 A(10), A1(10), D1(10)
3 Kế toán C340301 A(10), A1(10), D1(10)
4 Việt Nam học
Chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch
C220113 C(11), D1(10)
5 Văn học
Chuyên ngành: Báo chí - Truyền thông
C220330 C(11), D1(10)
6 Ngôn ngữ Anh
Chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch
Chuyên ngành: Tiếng Anh Biên - Phiên dịch
C220201 D1(10)
7 Ngôn ngữ Trung
Chuyên ngành: Tiếng Trung Biên - Phiên dịch
C220204 C(11), D1(10), D4(10)

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển
- Đợt 1: 20/08/2013-09/09/2013
- Đợt 2: 10/09/2013-30/09/2013
- Đợt 3: 01/10/2013-30/10/2013
5. Thời gian nhập học
- Đợt 1: 24/08/2013-15/09/2013
- Đợt 2: 16/09/2013-30/09/2013
- Đợt 3: 01/10/2013-30/10/2013

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Phan Châu Trinh sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DPC gửi 8712

Trong đó DPC là Mã trường

 

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

2 bình luận: Đại Học Phan Châu Trinh xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 20/8

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247