Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh thông báo xét tuyển nguyện vọng 2

Vừa qua Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh đã thông báo điểm xét NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường năm 2013 như sau:

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo điểm xét tuyển nguyện vọng 1 khối A như sau:

1. Điểm xét tuyển

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy (Khối A) Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã họp và xác định điểm trúng tuyển các ngành kỹ thuật khối A vào Trường như sau:

* Các ngành đào tạo trình độ đại học:

- Công nghệ dựng phim: từ 13,00 điểm trở lên

- Âm thanh điện ảnh – truyền hình: từ 13,00 điểm trở lên

* Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:

- Công nghệ điện ảnh – truyền hình: từ 10,00 điểm trở lên

2. Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 1

Căn cứ vào điểm xét tuyển nguyện vọng 1 và dữ liệu các trường gửi cho Ban Thư ký tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của Trường đã xác định số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trình độ đại học và cao đẳng:

- Số thí sinh trúng tuyển trình độ đại học: 22 thí sinh.

- Số thí sinh không đủ điểm trúng tuyển trình độ đại học nhưng có điểm thi bằng hoặc trên điểm xét tuyển cao đẳng, được trường tự động chuyển xuống học trình độ cao đẳng: 12 thí sinh.

- Số thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng: 05 thí sinh.

Số chỉ tiêu tiếp nhận nguyện vọng 2 - Khối A:

- Trình độ đại học (Chuyên ngành: Công nghệ dựng phim; Âm thanh điện ảnh – truyền hình): 24 chỉ tiêu.

- Điểm nhận xét tuyển nguyện vọng 2 khối A, trình độ đại học: từ 13 điểm trở lên.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (đợt 1): từ ngày 20/8 đến hết ngày 10/9/2013.

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ (Ba mươi nghìn đồng)

- Nơi nhận hồ sơ xét tuyển:

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, P103.A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Khu Văn hoá nghệ thuật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3834.1522  / Email: tuyensinh.skd@gmail.com

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh sớm nhất, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) SKD gửi 8712

Trong đó SKD là Mã trường

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh thông báo xét tuyển nguyện vọng 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247