Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014

Trường Đại học sư phạm Hà Nội tuyển 412 chỉ tiêu nguyện vọng 2 năm 2014, trong đó hệ Đại học là 292 chỉ tiêu, cao đẳng là 120 chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014

Tên ngành Mã ngành Khối thi  Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
Toán học D460101 A,A1 20.0 28  
SPKT C.Nghiệp D140214 A,A1 15.0 44  
Công nghệ thông tin D480201 A,A1 16.0 10  
Văn học D550330 C,D1,2,3 16.0 41  
Giáo dục chính trị D140205 C,D1,2,3 15.0 9  
Công tác xã hội D760101 C,D1 16.0 23  
GD Quốc phòng - An ninh D140208 A,C 15.0 107  
SP Tiếng Pháp D140233 D1,3 20.0 30 Môn Ngoại ngữ hệ số 2
Công nghệ Thiết bị TH C510504 A,A1 10 60 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 60
Công nghệ Thiết bị TH C510504 B 11 60 Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 60

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận đơn xét tuyển nguyện vọng 2 từ ngày 20/08/2014 đến 17h00 ngày 08/09/2014 tại phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Hà Nội (P203 - nhà Hành chính Hiệu Bộ).

Nguồn Đại học Sư phạm Hà Nội

2 bình luận: Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247