Thống kê lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội

Tính đến ngày 27/8, trường Đại học sư phạm Hà Nội đã nhận được hơn 1000 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 năm 2014.

So với chỉ tiêu nhà trường tuyển bổ sung NV2 thì số lượng hồ sơ thí sinh nộp vào đã vượt rất nhiều, như ngành văn học trường lấy 41 chỉ tiêu nhưng đã có 242 thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, dự kiến mức điểm chuẩn NV2 sẽ tăng so với mức điểm xét tuyển trường đưa ra. Cụ thể như sau:

Ngành Hồ sơ NV2 Chỉ tiêu
Văn học 242 41
Sư phạm Tiếng Pháp 299 30
Giáo dục quốc phòng an ninh 123 107
Công tác xã hội 97 23
Giáo dục chính trị 43 9
Công nghệ thông tin 71 10
Sư phạm kỹ thuật 73 44
Toán học 57 28

 Trường đại học sư phạm Hà Nội cho biết sẽ nhận hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 8/9/2014. 

Xem thêm: Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2014

Tuyensinh247 Tổng hợp


Viết bình luận: Thống kê lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Sư phạm Hà Nội

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247