Đại Học Văn Hóa TPHCM thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013

Điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung và chỉ tiêu vào các ngành của trường năm 2013 như sau

Năm 2013, trường Đại Học Văn Hóa TPHCM dành 442 chỉ tiêu để xét nguyện vọng bổ sung, riêng hệ ĐH là 194 chỉ tiêu. Dưới đây là điểm xét tuyển của từng ngành:

1. Đào tạo trình độ đại học

STT

Tên Ngành

ngành

Chỉ tiêu cần tuyển NVBS

Khối

Xét tuyển

Mức điểm

nhận hồ sơ ĐKXT NVBS

1

Khoa học thư viện

D320202

38

C

14.0 điểm

D1

13.5 điểm

2

Bảo tàng học

D320305

15

C

14.0 điểm

D1

13.5 điểm

3

Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

10

C

14.0 điểm

D1

13.5 điểm

4

Quản lý Văn hoá

(chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội)

D220342

25

C

14.0 điểm

5

Văn hoá các Dân tộc Thiểu số VN

D220112

15

C

14.5 điểm

D1

13.5 điểm

6

Văn hoá học

(chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

D220340

36

C

14.0 điểm

D1

13.5 điểm

7

Văn hoá học

(chuyên ngành Truyền thông – Văn hóa)

D220340

55

C

14.0 điểm

D1

13.5 điểm

Tổng

194

 

 

2. Đào tạo trình độ Cao đẳng

STT

Tên Ngành

ngành

Chỉ tiêu cần tuyển NVBS

Khối

Xét tuyển

Mức điểm

nhận hồ sơ ĐKXT NVBS

1

Khoa học thư viện

C320202

31

C

11.0 điểm

D1

10.0 điểm

2

Bảo tàng học

C320305

22

C

11.0 điểm

D1

10.0 điểm

3

Việt Nam học

C220113

91

C

11.0 điểm

D1

10.0 điểm

4

Kinh doanh xuất bản phẩm

C320402

35

C

11.0 điểm

D1

10.0 điểm

5

Quản lý Văn hoá (chuyên ngành Quản Lý hoạt động văn hóa xã hội)

C220342

69

C

11.0 điểm

Tổng

248

   

* Nguồn xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy:

- Thí sinh dự thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2013 có cùng khối thi.

- Thí sinh dự thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2013 có cùng khối thi.

* Ghi chú:

- Thời hạn nhận hồ sơ NV Bổ sung bậc Đại học và cao đẳng Từ ngày 12/08/2013 đến ngày 10/09/2013 (tính theo dấu bưu điện)

- Lệ phí xét tuyển 30.000đ/hồ sơ:   .

- Trường chỉ nhận bản chính hồ sơ nguyện vọng xét tuyển.

- Nơi nhận hồ sơ:  Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng ký nhận Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hóa TPHCM sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) VHS gửi 8712

Trong đó VHS là Mã trường

 

Tra cứu thêm điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2013: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-van-hoa-tphcm-VHS.html

Tuyensinh247 Tổng hợp

3 bình luận: Đại Học Văn Hóa TPHCM thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247