Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh liên thông năm 2016

Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ 4 năm và vừa làm vừa học (VLVH), khóa 30 năm 2016 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH I.1 Hệ tập trung 4 năm:

- Y đa khoa

- Y học cổ truyền

- Dược học

I.2 Hệ Vừa làm vừa học:

- Cử nhân Điều dưỡng đa khoa

- Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản

- Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức

- Cử nhân Xét nghiệm y học

- Cử nhân Hình ảnh y học

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh phải là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển. 

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH 

1. Tiêu chuẩn chính trị 

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển. 

2. Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và chuyên môn 

a) Về trình độ văn hóa 

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.

b) Về trình độ chuyên môn 

-  Thí sinh dự thi Y đa khoa phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa. 

-  Thí sinh dự thi Y học cổ truyền phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền hoặc Y sĩ định hướng Y học cổ truyền hoặc Y sĩ Y học dân tộc. 

-  Thí sinh dự thi Dược học phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Dược sĩ. 

-  Thí sinh dự thi Cử nhân Điều dưỡng phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng, nếu tốt nghiệp Y sĩ trung cấp phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo chương trình của Bộ Y tế do các cơ sở đào tạo (các trường trung cấp hoặc đại học) được Bộ Y tế cho phép cấp. 

-  Thí sinh dự thi Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Hộ sinh.

-  Thí sinh dự thi Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Gây mê hồi sức, nếu tốt nghiệp trung cấp Điều dưỡng phải có thêm chứng chỉ Gây mê hồi sức do các cơ sở giáo dục cấp 

-  Thí sinh dự thi Cử nhân Xét nghiệm y học phải có bằng tốt nghiệp trung Xét nghiệm.

-  Thí sinh dự thi Cử nhân Hình ảnh y học phải có bằng tốt nghiệp trung Hình ảnh y học.

3. Tiêu chuẩn về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

4. Thâm niên chuyên môn

Thí sinh dự thi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày 05/09/2016;

- Có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo từ 12 tháng trở lên (tính từ khi ký hợp đồng lao động hoặc có quyết định tiếp nhận tính đến ngày 05/09/2016. Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, thực hành nghề nghiệp để lấy chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động không công không tính vào thâm niên công tác).

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Điểm tuyển vào trường được xét ưu tiên theo khu vực và trong mỗi khu vực có các ưu tiên cho các đối tượng theo chính sách theo Quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.

1. Ưu tiên về khu vực:

Khu vực dự thi của mỗi đối tượng được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hoặc địa chỉ nơi thí sinh hành nghề y, dược tư nhân. Khu vực tuyển sinh bao gồm: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 được phân chia và xét ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Căn cứ theo Bảng phân chia khu vực tuyển sinh năm 2016 có đăng trên trang thông tin của trường mục tuyển sinh).

2. Ưu tiên về chính sách

a) Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015; Các xã  đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 được quy định tại Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013. (Danh mục có đăng trên trang thông tin của trường).

- Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

- Đối tượng 03: Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; Quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng.

- Đối tượng 04: Con liệt sĩ; Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động; Người bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến; Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của bà mẹ Việt Nam anh hùng.

b) Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

- Đối tượng 05: Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1;

- Đối tượng 06: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01; Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

- Đối tượng 07: Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Y tá, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên  đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi.

Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến của người có công.

Ngưi có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: (Tất cả các bản sao phải được công chứng)

1. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc (cơ quan quản lý cấp trên: Trung tâm Y tế hoặc Phòng Y tế xác nhận). Thí sinh thuộc cơ quan nhà nước phải có xác nhận và Quyết định cử đi ôn thi của cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên;

2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp y, dược chuyên ngành phù hợp;

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương;

3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh;

4. Hộ khẩu thường trú;

5. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn (đối với Trạm Y tế sẽ do Trung tâm Y tế xác nhận);

6. Bản sao hợp đồng làm việc hoặc quyết định tiếp nhận (đối với thí sinh không làm việc trong cơ quan nhà nước);

7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

8. Ba ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3x4 (một ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng dấu giáp lai).Phát hành hồ sơ: bắt đầu 18/3/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Phòng Đào Tạo đại học.

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi: tại Phòng Đào Tạo đại học - Trường Đại học Y Dược Cần

Thơ từ ngày 28/03/2016 đến hết ngày 15/04/2016 (trừ thứ bảy, chủ nhật).

Điện thoại liên hệ: 0710.3831531 hoặc 0710.3508873.

Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời hạn quy định, trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định; Thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.

Thí sinh làm việc trong Đơn vị hoạt động đa lĩnh vực, thí sinh phải có giấy tờ chứng minh Đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực Y, Dược và thí sinh đang làm việc theo đúng thời gian công tác về Y, Dược.

Thí sinh làm việc tại các Nhà thuốc, quầy thuốc không có mộc tròn phải có xác nhận của Chủ nhà thuốc và Sở Y tế hoặc Phòng Y tế nơi nhà thuốc hoạt động kinh doanh.

Thí sinh làm công tác y tế trường học phải có xác nhận của Trường và Sở GDĐT hoặc Phòng Giáo dục.

Thí sinh làm việc trong các cơ quan Nhà nước thuộc ngành Y tế nộp hồ sơ về Sở Y tế. Sở Y tế nộp hồ sơ về trường theo đúng thời gian quy định (các thí sinh thuộc diện này không nộp hồ sơ trực tiếp tại trường).

Theo thethaohangngay


7 bình luận: Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh liên thông năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247