Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 016 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh mã đề 016 Hà Nội năm 2022 có đáp án chi tiết, thi ngày 18/6.

Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 016 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Mã đề: 016 - Tuyensinh247.com 

1. C

2. D

3. D

4. B

5. D

6. D

7. B

8. A

9. B

10. D

11. C

12. C

13. A

14. C

15. B

16. C

17. B

18. A

19. A

20. D

21. B

22. C

23. D

24. D

25. B

26. A

27. B

28. B

29. B

30. C

31. D

32. B

33. C

34. D

35. D

36. D

37. A

38. C

39. A

40. A

 Đề thi môn Anh - Mã đề 016 vào lớp 10 Hà Nội 2022

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.

Question 19.

B. answer.         C. forget          D. explain            A . discuss

Question 20.

A. vision          B. ticket           C. airport.             D. mistake

Dap an de thi mon Anh - Ma de 016 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - Ma de 016 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - Ma de 016 vao lop 10 Ha Noi 2022

Dap an de thi mon Anh - Ma de 016 vao lop 10 Ha Noi 2022

Theo TTHN

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh - Mã đề 016 vào lớp 10 Hà Nội 2022

  •  
Ôn thi vào 10 - Tuyensinh247