• Quy định cấm tuyển vào lớp 6 của Bộ Giáo Dục- CT5105 và 1258

    Quy định cấm tuyển vào lớp 6 của Bộ Giáo Dục- CT5105 và 1258

    Trong công văn 1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17/03/2015 và thông báo ngày 3/11/2014 của Bộ giáo dục thể hiện sự quyết liệt trong việc cấm tuyển sinh vào lớp 6 cũng như việc học thêm và dậy thêm. Đồng thời bộ có hướng dẫn cho các trường tuyển sinh vào lớp 6 nếu số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển sinh

Xem thêm


Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247