Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Cần Thơ năm 2015

Trường Cao đẳng Cần Thơ năm 2015 tuyển sinh theo 2 phương thức: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

I. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CẦN THƠ 2015

1.     Phương thức tuyển sinh

Trường sử dụng hai phương thức xét tuyển:  Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông.

1.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi ở cụm thi do trường đại học chủ trì. Thí sinh thi ở cụm địa phương vẫn được xét bằng phương thức hai là xét học bạ.

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển

   -  Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

   -  Kết quả của 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh hoặc Văn, Sử, Địa, Toán, Hóa, Sinh. Và môn năng khiếu đối với một số ngành như Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất trường tổ chức thi môn năng khiếu.

1.1.2. Chỉ tiêu và ngành học

Trường dành ưu tiên chỉ tiêu 80% để xét tuyển bậc cao đẳng dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và 20% xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT cho các ngành tuyển của trường.

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

            Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 

1.1.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh:

            Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  

1.1.5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

           Tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy  

        1.1.6. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

1.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

1.2.1.  Tiêu chí xét tuyển:

           -  Tốt nghiệp THPT/THBT.

           -   Xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

           -  Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lên.

              Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định.

Đây là ngưỡng xét tối thiểu đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

1.2.2Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

      Xét những thí sinh đạt các tiêu chí xét tuyển và có điểm trung bình cả năm lớp 12 (sau khi cộng điểm ưu tiên) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

1.2.3.  Quy trình xét tuyển

a. Hồ sơ xét tuyển đối với kỳ thi THPT Quốc gia gồm có:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) và 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT.

Nếu không trúng tuyển thí sinh được đăng ký vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường.

b. Hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT gồm có:

          - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường)

- Học bạ THPT (bản sao công chứng hoặc bản photo mang theo bản chính đối chiếu)

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao công chứng hoặc bản photo mang theo bản chính đối chiếu)

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có, bản sao công chứng hoặc bản photo mang theo bảng chính đối chiếu)

- 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

c. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

Thời gian:

            + Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/4/2015 đến hết ngày 20/6/2015. Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 01/7/2015 thí sinh nộp hồ sơ bổ sung.  Xét tuyển trong tháng 7/2015.

          + Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015. Xét tuyển trong tháng 8/2015.

         + Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/8/2015 đến hết ngày 28/8/2015. Xét tuyển trong tháng 9/2015.

          + Xét tuyển đợt 4 (đối với các ngành còn chỉ tiêu): Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 04/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015. Xét tuyển trong tháng 10/2015.

* Địa điểm nhận hồ sơ : Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ, số 413 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ.

          * Phương thức:

- Nhận hồ sơ tại Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh.

- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc chuyển phát ưu tiên về: Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh Trường Cao đẳng Cần Thơ, số 413 đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ.

- Hồ sơ và lệ phí ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Liên kết Đào tạo - Tuyển sinh của trường trong thời hạn quy định của trường, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

1.2.4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

           Điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo đúng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2.5. Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 2900

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Giáo dục mầm non

C140201 -Toán, Ngữ văn, Năng khiếu  
Sư phạm Toán học

C140209 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Sư phạm Ngữ văn

C140217 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  
Sư phạm Sinh học

C140213 -Toán, Hoá học, Sinh học  
Giáo dục Tiểu học

C140202 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Sư phạm Tiếng Anh

C140231 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  
Giáo dục thể chất

C140206 -Toán, Sinh học, Năng khiếu  
Tin học ứng dụng

C480202 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Quản lí tài nguyên và môi trường

C850101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Việt Nam học

C220113 -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Tiếng Anh

C220201 -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh  
Khoa học thư viện

C320202 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Quản trị văn phòng

C340406 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Quản trị Kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Tài chính - Ngân hàng

C340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Công nghệ May

C540204 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Công nghệ Kĩ thuật xây dựng

C510103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Hoá học, Sinh học
 
Dịch vụ pháp lí

C380201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí


 

Nguồn Cao đẳng Cần Thơ

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

16 bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Cần Thơ năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH