Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2015

Phương án tuyển sinh năm 2015 rường CĐ Công nghệ Thủ Đức: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trong học bạ THPT.

I.             Phương án tuyển sinh

1.       Phạm vi tuyển sinh:

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức tuyển sinh trên toàn quốc.

2.       Khối xét tuyển – môn xét tuyển đối với các ngành đào tạo tại trường:

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối xét tuyển

Môn
xét tuyển

Ghi chú

Tiếng Anh

C220201

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

(Tiếng Anh nhân hệ số 2)

Thí sinh được miễn xét tuyển môn Tiếng Anh theo quy định tại mục 3.2.1 của đề án.

Kế toán

C340301

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Quản trị kinh doanh

C340101

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Công nghệ thông tin

C480201

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Truyền thông và mạng máy tính

C480102

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Công nghệ kỹ thuật Ôtô

C510205

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

C510301

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

C510302

A

Toán, Vật lý, Hóa học

 

A1

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

 

D1

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

3.       Phương thức tuyển sinh

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức tuyển sinh theo hai phương thức sau:

 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 • Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trong học bạ THPT.

3.1  Phương thức 1:     XÉT TUYỂN dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi tại cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì.

Thí sinh dự thi ở cụm địa phương do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì vẫn được xét tuyển theo phương thức hai là xét tuyển học bạ.

3.1.1    Tiêu chí xét tuyển

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

-       Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

-       Có kết quả thi trong kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì phù hợp với các môn xét tuyển của Trường.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

       Đối với các ngành không nhân hệ số môn học đặc thù:

 
 

ĐXT = DiemM1 + DiemM2 + DiemM3 + DiemUT

 

 

 Đối với các ngành có nhân hệ số 2 môn học đặc thù:

ĐXT = (DiemM1 + DiemM2 + DiemM3*2) *3/4 + DiemUT

 

 

Trong đó:

-       DiemM1, DiemM2, DiemM3 là điểm ba môn xét tuyển và DiemM3 là điểm của môn học đặc thù được nhân hệ số 2.

-       DiemUT là điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Các nguyên tắc xây dựng điểm trúng tuyển:

-       Điểm từng môn xét tuyển không thấp hơn ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

-       Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành và khối xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp.

-       Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung có thể thấp hơn điểm trúng tuyển của các lần xét tuyển trước đó.

-       Thí sinh không trúng tuyển ngành ĐKXT NV1, nếu Trường còn chỉ tiêu tuyển sinh được phép ĐKXT NV2 vào ngành khác có cùng khối xét tuyển.

-       Trong trường hợp không trúng tuyển bậc Cao đẳng, thí sinh được phép sử dụng kết quả xét tuyển để đăng ký vào học bậc TCCN tại Trường.

3.1.2    Hồ sơ, phương thức đăng ký và lịch tuyển sinh:

-       Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2       Phương thức 2: XÉT TUYỂN căn cứ kết quả học tập trong học bạ THPT.

3.2.1    Tiêu chí xét tuyển

 1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

-       Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

-       Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.

-       Có tổng điểm trung bình ba môn xét tuyển trong học bạ năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) đạt từ 16,5 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau:

 
 

ĐXT = DiemHB + DiemUT 

 

 

Trong đó:

-       DiemHB là tổng điểm trung bình ba môn xét tuyển trong học bạ năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 (đã nhân hệ số đối với môn học đặc thù của ngành đào tạo).

-       DiemUT là điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       Riêng đối với ngành Tiếng Anh (Mã ngành: C220201):

-       Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau còn giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển được được miễn xét tuyển môn Tiếng Anh.

Stt

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

TOEIC 450 điểm

Educational Testing Service (ETS)

2

TOEFL PBT 450 điểm

3

TOEFL CBT 133 điểm

4

TOEFL IBT 45 điểm

5

IELTS 4.5 điểm

Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (đăng ký thi tại British Council hoặc IDP Education).

-      

ĐXT = DiemHBToan + DiemHBVan + DiemUT*2/3 

 

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: 

 • Trong đó:

-       Tổng điểm trung bình hai môn Toán (DiemHBToan) và Ngữ văn (DiemHBVan) trong học bạ năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (5 học kỳ) phải đạt từ 11,0 điểm trở lên.

-       DiemUT là điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-       Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp theo ĐXT. Trường hợp bằng ĐXT, ưu tiên tuyển các thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh với mức điểm cao hơn.

-       Chỉ tiêu dành cho đối tượng miễn xét tuyển môn Tiếng Anh không vượt quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Tiếng Anh theo phương thức 2.

Các nguyên tắc xây dựng điểm trúng tuyển:

-       Điểm trúng tuyển được xác định theo ngành và khối xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp.

-       Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung có thể thấp hơn điểm trúng tuyển của các lần xét tuyển trước đó.

-       Thí sinh không trúng tuyển ngành ĐKXT NV1, nếu Trường còn chỉ tiêu tuyển sinh được phép ĐKXT NV2 vào ngành khác có cùng khối xét tuyển.

-       Trong trường hợp không trúng tuyển bậc Cao đẳng, thí sinh được phép sử dụng kết quả xét tuyển để đăng ký vào học bậc TCCN tại Trường.

3.2.2    Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

-       Một phiếu ĐKXT cao đẳng hệ chính quy (theo mẫu Phụ lục 5);  thí sinh có thể download tại website www.tdc.edu.vn

-       Một bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

-       Một bản sao học bạ THPT.

-       Một bản sao hợp lệ chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (nếu thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Tiếng Anh có nguyện vọng miễn xét tuyển môn Tiếng Anh).

-       Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

3.2.3    Cách thức nộp hồ sơ và lệ phí tuyển sinh

Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển:

-       Nộp trực tiếp tại trường.

-       Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh đến trường theo địa chỉ:

 • Hội đồng tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
 • Số 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

-       Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường theo địa chỉ www.tdc.edu.vn hoặc qua địa chỉ email theo hướng dẫn cụ thể trong thông báo tuyển sinh.

 • Lưu ý: Đối với hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyến, thí sinh chỉ cần điền đầy đủ, chính xác các nội dung trong mẫu đăng ký. Căn cứ dữ liệu đăng ký của thí sinh Nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển. Nếu trúng tuyển, thí sinh phải nộp bổ sung đầy đủ các hồ sơ minh chứng theo quy định của Trường.

Đối với lệ phí tuyển sinh:

-       Nộp trực tiếp tại trường.

-       Nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển đến trường theo địa chỉ:

 • Hội đồng tuyển sinh – Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.
 • Số 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

-       Nộp trực tiếp theo hướng dẫn trên website của Nhà trường.

-       Nộp thông qua tài khoản ngân hàng của Nhà trường.

3.2.4    Lịch tuyển sinh

       Xét tuyển đợt 1:.

Từ 30/3 đến 30/5:        Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo các cách thức nêu trên.

Từ 15/6 đến 20/6:        Công bố kết quả xét tuyển đợt 1.

       Các đợt xét tuyển bổ sung: Từ 22/6 đến 15/11

Nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện, thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành  ngành đào tạo, thời gian công bố kết quả xét tuyển, v.v… sao cho bảo đảm quyền lợi học tập của thí sinh đồng thời phù hợp với tiến độ tuyển sinh của Nhà trường. 

4.       Chỉ tiêu đối với từng phương thức tuyển sinh:

Tùy theo tình hình tuyển sinh từng năm, Nhà trường có thể chủ động phân bố chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng phương thức sao cho phù hợp.

Năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức dành tối thiểu 70% chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng đối với Phương thức 1 và tối đa 30% chỉ tiêu đối với Phương thức 2.

5.       Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.       Lệ phí tuyển sinh:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

4 bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức năm 2015

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH