Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM năm 2015

Trường CĐ Kinh tế và công nghệ TPHCM tuyển sinh năm 2015 theo 2 phương thức: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT.

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Năm 2015, Trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng chính quy là 2.500 chỉ tiêu và Trường thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi do các Trường Đại học chủ trì (chiếm 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường hàng năm) với các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Trường xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển theo tổ hợp 3 môn dự thi đối với thí sinh đạt kết quả trên ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Xét tuyển tổng điểm 3 môn thi từ cao xuống thấp theo từng ngành đào tạo, thực hiện điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1. Các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy gồm: 

Ngành và chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn xét tuyển

 • KẾ TOÁN
 • (Kế toán - Kiểm toán;  Kế toán - Tài chính)

C340301

+ Toán, Lý, Hóa

 

+ Toán, Lý, Anh

 

+ Toán, Văn, Anh

 

 • TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Ngân hàng)

C340201

 • QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Quản trị nhân lực; QTKD Quốc tế; Quản trị thương mại; Quản trị Marketing)

C340101

 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Tin học quản lý; Tin học viễn thông; Công nghệ phần mềm; Quản trị mạng)

C480201

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Điện công nghiệp & dân dụng; Điện tử - Viễn thông; Điện tử - Tự động hóa; Điện tự động; Điện tử Y sinh)

C510301

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Cơ điện tử)

C510201

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu và đường)

C510103

 • QUẢN LÝ XÂY DỰNG (Kinh tế xây dựng)

C580302

 

 • QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

C340406

+ Văn, Sử, Địa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC

(Công nghệ thực phẩm; Quản lý dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Công nghệ sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học môi trường)

C420201

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

+ Toán, Hóa, Sinh

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường và An toàn sức khỏe)

C510406

 • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

C340107

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

+ Văn, Sử, Địa

 • DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

C340103

 • QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

C340109

1.2. Nguồn tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước 

1.3. Thời gian và quy trình xét tuyển:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và các quy định của kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế chính thức, Trường sẽ thông báo bổ sung quy định cụ thể của Trường trên website: www.hiast.edu.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng).

2. Phương thức 2:  Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập Trung học phổ thông (chiếm 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường hàng năm). 02 hình thức xét tuyển, như sau:

2.1. Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT (chiếm 30%/tổng chỉ tiêu), thí sinh phải đạt các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

  - Tiêu chí 2: Điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt 5.5 trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

  - Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định. Thực hiện điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo từng ngành đào tạo.

2.1.1. Các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy gồm: 

Ngành và chuyên đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn xét tuyển

 • KẾ TOÁN

(Kế toán - Kiểm toán;  Kế toán - Tài chính)

C340301

 

 

 

 

 

 

+ Toán, Lý, Hóa

 

+ Toán, Lý, Anh

 

+ Toán, Văn, Anh

 

 • TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Ngân hàng)

C340201

 • QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Quản trị nhân lực; QTKD Quốc tế; Quản trị thương mại; Quản trị Marketing)

C340101

 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Tin học quản lý; Tin học viễn thông; Công nghệ phần mềm; Quản trị mạng)

C480201

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Điện công nghiệp & dân dụng; Điện tử - Viễn thông; Điện tử - Tự động hóa; Điện tự động; Điện tử Y sinh)

C510301

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Cơ điện tử)

C510201

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu và đường)

C510103

 • QUẢN LÝ XÂY DỰNG (Kinh tế xây dựng)

C580302

 

 • QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

C340406

+ Văn, Sử, Địa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC

(Công nghệ thực phẩm; Quản lý dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Công nghệ sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học môi trường)

C420201

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

+ Toán, Hóa, Sinh

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường và An toàn sức khỏe)

C510406

 • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

C340107

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

+ Văn, Sử, Địa

 • DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

C340103

 • QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

C340109

2.1.2. Nguồn tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

2.1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (nhận miễn phí tại Trường hoặc tải về từ website của Trường: www.hiast.edu.vn).

- Một bản photo học bạ THPT (có sao y công chứng).

- Một bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (có sao y công chứng).

- Một bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hai phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ & số điện thoại liên hệ của thí sinh. 

2.1.4. Hình thức và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 04/5/2015 đến 10/7/2015. Kết quả xét tuyển đợt 1 được công bố vào ngày 13/7/2015.

+ Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 11/7/2015 đến 15/8/2015. Kết quả xét tuyển đợt 2 được công bố vào ngày 17/8/2015.

+ Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 17/8/2015 đến 15/9/2015. Kết quả xét tuyển đợt 3 được công bố vào ngày 17/9/2015.

* Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đến 31/10/2015.

Địa chỉ nộp hồ sơ:    - Số 8 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

hoặc    - Số 103 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

              Điện thoại:   08.62933744    –    08.62648952 

         Website:   www.hiast.edu.vn   -   Email:   tuyensinh@hiast.edu.vn

2.2. Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của năm học lớp 12 ở bậc THPT (chiếm 20%/tổng chỉ tiêu), thí sinh phải đạt các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn xét tuyển năm lớp 12 đạt 5.5 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên).

  - Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.    

Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định. Thực hiện điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo từng ngành đào tạo.

2.2.1. Các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy gồm: 

Ngành và chuyên đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp 3 môn xét tuyển

 • KẾ TOÁN

(Kế toán - Kiểm toán;  Kế toán - Tài chính)

C340301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Toán, Lý, Hóa

 

+ Toán, Lý, Anh

 

+ Toán, Văn, Anh

 

 • TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(Tài chính doanh nghiệp; Tài chính ngân hàng; Ngân hàng)

C340201

 • QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Quản trị nhân lực; QTKD Quốc tế; Quản trị thương mại; Quản trị Marketing)

C340101

 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Tin học quản lý; Tin học viễn thông; Công nghệ phần mềm; Quản trị mạng)

C480201

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Điện công nghiệp & dân dụng; Điện tử - Viễn thông; Điện tử - Tự động hóa; Điện tự động; Điện tử Y sinh)

C510301

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (Cơ điện tử)

C510201

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

(Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu và đường)

C510103

 • QUẢN LÝ XÂY DỰNG (Kinh tế xây dựng)

C580302

 

 • QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

C340406

+ Văn, Sử, Địa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC

(Công nghệ thực phẩm; Quản lý dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm; Công nghệ sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học môi trường)

C420201

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

+ Toán, Hóa, Sinh

 • CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

(Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường và An toàn sức khỏe)

C510406

 • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

C340107

+ Toán, Lý, Hóa

+ Toán, Lý, Anh

+ Toán, Văn, Anh

+ Văn, Sử, Địa

 • DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

C340103

 • QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

C340109

2.2.2. Nguồn tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

2.2.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (nhận miễn phí tại Trường hoặc tải về từ website của Trường: www.hiast.edu.vn).

- Một bản photo học bạ THPT (có sao y công chứng).

- Một bản photo bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (có sao y công chứng).

- Một bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hai phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ & số điện thoại liên hệ của thí sinh.

2.2.4. Hình thức và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 04/5/2015 đến 10/7/2015. Kết quả xét tuyển đợt 1 được công bố vào ngày 13/7/2015.

+ Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 11/7/2015 đến 15/8/2015. Kết quả xét tuyển đợt 2 được công bố vào ngày 17/8/2015.

+ Đợt 3: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua đường bưu điện đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 17/8/2015 đến 15/9/2015. Kết quả xét tuyển đợt 3 được công bố vào ngày 17/9/2015.

* Nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu Trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đến 31/10/2015.

Địa chỉ nộp hồ sơ:    - Số 8 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

hoặc    - Số 103 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

              Điện thoại:   08.62933744    –    08.62648952 

         Website:   www.hiast.edu.vn   -   Email:   tuyensinh@hiast.edu.vn 

* Ghi chú:

- Thí sinh nộp hồ sơ tham gia xét tuyển trong thời gian quy định của từng đợt xét tuyển đều có giá trị như nhau, không phụ thuộc vào việc nộp trước hay nộp sau trong cùng một đợt xét tuyển.

- Đối với các thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời  từ ngày 25/06/2015 đến 10/07/2015.

A.    PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY: chỉ tiêu 500.  

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ Cao đẳng phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. Nhà trường sẽ tự ra đề thi và điểm trúng tuyển (áp dụng theo Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian nhận hồ sơ, tổ chức thi và công bố kết quả:

+ Đợt 1: Từ ngày 02/01 đến hết 31/3/2015.

+ Đợt 2: Từ ngày 01/4 đến hết 31/7/2015.

+ Đợt 3: Từ ngày 01/8 đến hết 31/11/2015. 

- Công bố kết quả sau khi thi mỗi đợt là 3 tuần. 

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp chưa đủ thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ Cao đẳng phải dự thi tuyển các môn văn hóa theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Việc tổ chức thi, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy hiện hành của Bộ GDĐT. 

Các ngành tuyển sinh liên thông:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Kế toán

C340301

Tổ hợp các môn xét tuyển như hệ Cao đẳng chính quy (ở phần trên)

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Quản trị kinh doanh

C340101

Quản trị văn phòng

C340406

Công nghệ thông tin

C480201

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

C510301

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (cơ điện tử)

C510201

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

Quản lý xây dựng (kinh tế xây dựng)

C580302

Công nghệ sinh học

C420201

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Quản trị khách sạn

C340107

Qịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

C340109

Nguồn Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM năm 2015

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH