Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng nông lâm Đông Bắc năm 2015

Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

 Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

            1. Phương thức tuyển sinh:

            Từ năm 2015, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc tuyển sinh trong cả nước theo 2 phương thức: 

            Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc ở bậc trung học phổ thông.

            Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với nguyên tắc căn cứ vào ngưỡng điểm xét tuyển của từng môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

            1.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

            1.1.1. Tiêu chí xét tuyển:

            Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc xét tuyển dựa vào 02 tiêu chí:

            a. Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT;

            b. Tiêu chí 2: Xét điểm trung bình các môn học theo ngành đào tạo trong Biểu 02 của học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12. Điểm trung bình chung của 03 môn xét tuyển phải đạt 5,5 điểm trở lên; Điểm ưu tiên chỉ được cộng để xét sau khi thí sinh đạt ngưỡng xét đã quy định.

            1.1.2. Ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh:

            Đối với phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông, Năm 2015 Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc dành 350 chỉ tiêu (70% tổng chỉ tiêu)

             1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

            Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc sẽ tổng hợp kết quả điểm những thí sinh dự tuyển và so sánh với sàn xét tuyển nhằm lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại Trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Trường. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với thí sinh đã được thông báo trúng tuyển trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Công thức xét tuyển:

            Điểm trung bình chung của 3 môn học xét tuyển:  ĐTB=(M1 + M2 + M3)/3≥ 5.5

            Trong đó:

            Mi là điểm trung bình chung của môn tham gia xét tuyển;

            Mi,j là điểm môn tham gia xét tuyển của học kỳ j;

            J = 1, 2 tương ứng với học kỳ 1 và 2 lớp 12.

            1.1.4. Quy trình xét tuyển:

            a. Hồ sơ xét tuyển gồm:

            - Đơn xin xét tuyển đối với thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại trường (theo mẫu của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc).

            - Học bạ THPT (phôtô công chứng).

            - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phôtô công chứng).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

            - 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

            b. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

            Ø Thời gian:

- Xét tuyển đợt 1 (tháng 7/2015): Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 01/5/2015 đến 30/7/2015. Công bố kết quả xét tuyển ngày 05/8/2015.

            Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

- Xét tuyển đợt 2 (Tháng 9/2015): Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 06/8/2015 đến hết ngày 25/9/2015. Công bố kết quả xét tuyển ngày 30/9/2015.

- Xét tuyển đợt 3 (Tháng 11/2015): Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 01/10/2015 đến hết ngày 30/10/2015. Công bố kết quả xét tuyển ngày 05/11/2015.

  • Ø Phương thức:

            Nộp trực tiếp hoặc gửi phát nhanh qua bưu điện.

            Ø Địa điểm nhận hồ sơ:

            Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc.

            Địa chỉ: Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

            1.1.5. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

            - Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào điểm trung bình chung để xét tuyển.

            - Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            1.1.6. Quy trình xét tuyển:

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển sinh;

- Bước 2: Nhập số liệu, thống kê dữ liệu học sinh xét tuyển (kết quả tốt nghiệp THPT, điểm trung bình các môn, đối tượng, khu vực…);

- Bước 3: Họp hội đồng tuyển sinh xây dựng điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển. Đối với những hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí xét tuyển, thực hiện xét tuyển theo quy tắc:

Điểm xét tuyểnXT) = ĐTB + ĐƯT           

Trong đó:

+ ĐTBđiểm trung bình chung của 3 môn học lớp 12 xét tuyển;

+ ĐƯT= Điểm ưu tiên khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng.

- Bước 4: Công bố kết quả xét tuyển (danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách thí sinh không trúng tuyển).

            1.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

            1.2.1. Tiêu chí xét tuyển

            Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc xét tuyển vào các ngành đào tạo theo tổ hợp các môn thi như trong Biểu 02 (chỉ xét tuyển đối với các thí sinh ở cụm thi đại học chủ trì).

            Điểm sàn xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT là tổng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của các môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Biểu 02: Ngành học, môn xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển

theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

             1.2.2. Ngành học và chỉ tiêu xét tuyển

            Năm 2015, trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc dự kiến dành 150 chỉ tiêu (chiếm 30% tổng chỉ tiêu) để xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia và được phân bổ theo các ngành đào tạo như Biểu 02 trên đây.

            1.2.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT và có điểm của 3 môn thi theo tổ hợp môn thi (theo từng ngành đào tạo như Biểu 02) bằng với ngưỡng điểm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

            1.2.4. Quy trình xét tuyển:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Quy trình xét tuyển: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

            1.2.5. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

            - Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD-ĐT ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

            - Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 500

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Quản trị Kinh doanh

C340101 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Kế toán

C340301 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Khuyến nông

C620102 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Chăn nuôi

C620105 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Khoa học cây trồng

C620110 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Lâm nghiệp

C620201 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Dịch vụ thú y

C640201 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 60
Quản lí đất đai

C850103 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 60
Phát triển nông thôn

C620116 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 45
Quản lý tài nguyên rừng

C620211 -Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hoá, Sinh; Toán, Văn, Tiếng Anh. 65


Nguồn: Báo Giáo dục thời đại

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng nông lâm Đông Bắc năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH