Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk năm 2015

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk đã công bố đề án tuyển sinh riêng năm 2015, cụ thể như sau:

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk lựa chọn phương thức tuyển sinh kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

1.      Quy định về môn xét tuyển, thi tuyển và môn thay thế

        Môn xét tuyển và thi tuyển

STT

Tên ngành

Môn xét tuyển

Môn thi tuyển

1

Sư phạm Mỹ thuật

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Hình hoạ

2

Sư phạm Âm nhạc

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Hát

3

Thanh nhạc

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Thanh nhạc

TT

Tên ngành

Môn xét tuyển

4

Quản lý Văn hóa

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Địa lý

        Môn thay thế

        Trường hợp không có điểm môn Ngoại ngữ thì môn Ngoại ngữ được thay bằng môn Lịch sử hoặc Địa lý, cụ thể như sau:

        + Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật: Ngoại ngữ được thay bằng Lịch sử hoặc Địa lý.

        + Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc: Ngoại ngữ được thay bằng Lịch sử hoặc Địa lý.

        + Cao đẳng Thanh nhạc: Ngoại ngữ được thay bằng Lịch sử hoặc Địa lý.

        + Cao đẳng Quản lý Văn hóa: Ngoại ngữ được thay bằng Lịch sử.

2.      Phương án tuyển sinh

2.1. Đối với ngành: Quản lý Văn hóa

2.1.1.    Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia (65 % chỉ tiêu của ngành)

a. Các tiêu chí:

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Có đăng ký và dự thi THPT quốc gia lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ.

Tiêu chí 3: Kết quả thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục & đào tạo quy định.

b. Điểm xét tuyển:

        ĐXT = M1 + M2 + M3  + KV + ĐT

Trong đó:

        + ĐXT: Điểm xét tuyển;

     + M1,  M2 , M3 : Điểm thi THPT quốc gia các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ;

     + KV, ĐT : Mức ưu tiên theo khu vực, đối tượng tương ứng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

2.1.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học THPT (35% chỉ tiêu của ngành)

a. Các tiêu chí:

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Đối với học sinh THPT phải đạt hạnh kiểm khá trở lên, đối với các đối tượng khác phải đáp ứng điều kiện dự tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành,

Tiêu chí 3: Tổng điểm tổng kết 3 môn văn hóa (trong tổ hợp môn xét tuyển) của năm học lớp 12 phải đạt tối thiểu 16,5 trở lên.

b.  Điểm xét tuyển :

      ĐXT =   M1 + M2 + M+ KV + ĐT

Trong đó:

      - ĐXT :  Điểm xét tuyển;

     - M1 ,  M2 , M3 : Điểm tổng kết năm học lớp 12 các môn văn hóa với điều kiện đảm bảo chất lượng: M1 +  M2 +  M3 >=16,5 ;

                - KV, ĐT là mức ưu tiên theo khu vực, đối tượng tương ứng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

2.2. Đối với ngành: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thanh nhạc

2.2.1. Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia và kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức (65% chỉ tiêu của mỗi ngành).

a. Các tiêu chí:

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Đã đăng ký và dự thi THPT quốc gia lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ. Dự thi môn năng khiếu do trường tổ chức;

Tiêu chí 3: Kết quả thi các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển theo ngành xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải đạt 5,0 trở lên.

b. Điểm xét tuyển :

      ĐXT =   M1 + M2 + 2M+ KV + ĐT

Trong đó:

      - ĐXT : Điểm xét tuyển;

      - M1 ,  M2 : Điểm thi hai môn văn hóa (thuộc tổ hợp môn xét tuyển) trong kỳ THPT quốc gia.

- M3 : Điểm thi  môn năng khiếu do trường tổ chức (môn năng khiếu có hệ số 2) ;

  - KV, ĐT : Mức ưu tiên theo khu vực, đối tượng tương ứng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

2.2.2. Phương thức 4: Sử dụng kết quả học THPT và kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức (35% chỉ tiêu của ngành).

a. Các tiêu chí:

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Dự thi môn năng khiếu do trường tổ chức

Tiêu chí 3: : Tổng điểm 2 môn văn hóa của điểm tổng kết năm học lớp 12 phải đạt tối thiểu 11,0 trở lên; điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải đạt điểm 5,0 trở lên.

b. Điểm xét tuyển :

      ĐXT =   M1 + M2 + 2M+ KV + ĐT

Trong đó:

      - ĐXT : Điểm xét tuyển;

  - M1 ,  M2 : Điểm 2 môn văn hóa của điểm tổng kết năm học lớp 12 với điều kiện đảm bảo chất lượng: M1 +  M2 >= 11,0 ;

- M3  là điểm thi  môn năng khiếu do trường tổ chức (môn năng khiếu có hệ số 2).

- KV, ĐT : Mức ưu tiên theo khu vực, đối tượng tương ứng theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

2.3. Nguyên tắc xét tuyển

Đối với các thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1, 2, 3 sẽ xét trúng tuyển theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao nhất xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu của ngành.

2.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển

a)     Hồ sơ đăng ký thi tuyển môn năng khiếu:

- Thí sinh đăng ký thi tuyển môn năng khiếu theo mẫu của trường quy định;

b)    Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia bản gốc do trường chủ trì cụm thi cấp (đối với thi sinh dư thi THPT quốc gia).

- Học bạ phổ thông trung học hoặc tương đương (đối với thi sinh không tham dự kỳ thi THPT quốc gia).

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2.5. Lịch thi và xét tuyển sinh của trường

Đợt 1:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi : Từ ngày 5/6/2015 đến 10/7/2015;

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển : Từ ngày 10/7/2015 đến 7/8/2015;

- Thời gian thi tuyển môn năng khiếu: Từ ngày 28/7/2015 đến 29/7/2015;

- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 10/8/2015;

- Thời gian gọi nhập học: Ngày 05/9/2015

Đối với thí  sinh chưa có bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời , hoặc còn thiếu các giấy tờ trong hồ sở đăng ký xét tuyển phải hoàn tất trước ngày xét tuyển.

Đợt 2:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển : Từ ngày 10/8/2015 đến 10/9/2015;

- Thời gian thi tuyển môn năng khiếu: Từ ngày 28/9/2015 đến 29/9/2015;

- Thời gian xét tuyển: Ngày 30/9/2015;

- Thời gian gọi nhập học: ngày 15/10/2015;

Đối với thí  sinh chưa có bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời , hoặc còn thiếu các giấy tờ trong hồ sở đăng ký xét tuyển phải hoàn tất trước ngày xét tuyển của mỗi đợt.

2.6.  Phương thức đăng ký của thí sinh

-        Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường – Số 05 Nguyễn Chí Thanh – Phường Tân An – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăk Lăk (ĐT: 05003.952636).

-        Đối với những thí sinh ở xa có thể nộp hồ sơ, lệ phí hồ sơ và lệ phí dự thi qua đường bưu điện của địa chỉ trên.

2.7.  Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.8. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguồn: Báo Giáo dục thời đại

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

1 bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH