Đề án tuyển sinh riêng CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn 2015

Trường CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn công bố phương án tuyển sinh năm 2015.

I. Phương án tuyển sinh:

1. Phương thức tuyển sinh

Có hai phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo phương án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Phương thức 2: Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông đối với ngành đào tạo Cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

1.1 Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn dành 600 chỉ tiêu hệ cao đẳng chính qui (chiếm 50% tổng chỉ tiêu) để tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo phương án do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

1.1.1 Tiêu chí xét tuyển:

Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:

- Có bằng tốt nghiệp PTTH (bản sao có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc);

-  Thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, có nguyện vọng và đạt điểm xét tuyển vào các ngành học do Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn quy định đảm bảo tiêu chí chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT xác định.

- Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

- Cách tính điểm ưu tiên đối tượng và khu vực trong tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT;

- Thí sinh nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.2  Tổ hợp các môn xét tuyển cho các ngành và chuyên ngành trình độ Cao đẳng.

TT

Tên ngành, chuyên ngành

Môn xét tuyển

(chọn 1 trong 3 tổ hợp)

1

 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

2

 • Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

3

 • Ngành Thiết kế đồ họa

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

4

 • Ngành Khoa học máy tính

-   Chuyên ngành Hệ thống thông tin

-   Chuyên ngành Lập trình máy tính

-   Chuyên ngành Mạng máy tính

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

5

 • Ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành Quảng cáo và quan hệ cộng đồng

- Chuyên ngành Thương mại điện tử

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

6

 • Ngành Marketing

- Chuyên ngành Quản trị thông tin marketing

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

 

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.2 Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông.

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn dành 600 chỉ tiêu hệ cao đẳng chính qui (chiếm 50% tổng chỉ tiêu) để tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập trung học phổ thông đối với ngành đào tạo Cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

 

1.2.1. Tiêu chí xét tuyển

Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT;

- Kết quả rèn luyện hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên ở tất cả các năm học THPT;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông đối với các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả điểm học tập THPT của thí sinh và điểm ưu tiên, trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

1.2.2  Tổ hợp các môn xét tuyển cho các ngành và chuyên ngành trình độ Cao đẳng.

TT

Tên ngành, chuyên ngành

Môn xét tuyển

(chọn 1 trong 3 tổ hợp)

1

 • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

2

 • Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

3

 • Ngành Thiết kế đồ họa

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

4

 • Ngành Khoa học máy tính

-   Chuyên ngành Hệ thống thông tin

-   Chuyên ngành Lập trình máy tính

-   Chuyên ngành Mạng máy tính

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

5

 • Ngành Quản trị kinh doanh

- Chuyên ngành Quảng cáo và quan hệ cộng đồng

- Chuyên ngành Thương mại điện tử

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

6

 • Ngành Marketing

- Chuyên ngành Quản trị thông tin marketing

- Toán, Vật lý, Hóa học;

- Toán, Vật lý, Anh văn;

- Toán, Ngữ văn, Anh văn.

 

1.2.3. Điều kiện xét tuyển:

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương).

- Áp dụng các chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của BGD&ĐT.

1.2.4. Tiêu chí xét tuyển, công thức xác định điểm xét tuyển và quy tắc xét tuyển:

- Điểm trung bình từng môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển của ba năm học 10,11,12 đạt từ 5.5 trở lên (ba môn cho từng tổ hợp môn xét tuyển là M1, M2, M3), trong đó:

+ Mlà điểm trung bình của cả ba năm học 10,11,12 của môn thứ nhất tính theo công thức M1 = ( M1 năm lớp 10 + M1 năm 11+ M1 năm 12) : 3; tương tự như vậy cho M2( môn thứ 2) và M3 (môn thứ 3)

- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng theo đúng quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành (MUTKV, MUTĐT).

- Công thức tính điểm xét tuyển (Ví dụ): MXT

MXT = M1 + M2 + M3 + MUTKV + MUTĐT

- Xét tuyển: căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh xét những thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2. Quy trình tổ chức tuyển sinh

2.1. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh

2.1.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.

Hồ sơ và phương thức đăng ký xét tuyển thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.1.2. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học bậc trung học phổ thông, hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường phát hành; (Thí sinh nhận phiếu đăng ký xét tuyển tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn hoặc tải về từ trang thông tin điện tử của trường tại địa chỉ: www.viethanit.edu.vn.

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT có công chứng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;

- Bản sao học bạ có công chứng hoặc có xác nhận của Ban giám hiệu trường  THPT;

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, điạ chỉ đầy đủ của thí sinh gồm số nhà, đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố để trường gửi kết quả xét tuyển/Giấy báo nhập học.

Thí sinh cần ghi rõ những giấy tờ còn thiếu trong Phiếu đăng ký xét tuyển

2.2. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Thời gian, phương thức và địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển như sau:

 •  Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.

- Thời gian, phương thức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 •  Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học bậc trung học phổ thông:

- Thời gian: chia làm 2 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: Từ 2/1 - 20/2 hàng năm

+ Đợt 2: Từ 1/6 – 30/10 hàng năm

- Phương thức:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

+ Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, Phường Hòa Quý Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Địa chỉ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng;

+ Điện thoại: 0511.3962888 - Fax: 0511.3962889;

+ Email: tuyensinh@viethanit.edu.vn

2.3. Thời gian công bố kết quả xét tuyển

 •  Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia:

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn thực hiện các đợt xét tuyển, công bố các kết quả xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 •  Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học bậc trung học phổ thông:

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn công bố kết quả sau 5 ngày hết hạn nộp hồ sơ.

2.4. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 1200

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
240
Công nghệ kĩ thuật kiến trúc

C510101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Thiết kế đồ họa

C210403 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120
Khoa học máy tính

C480101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
320
Quản trị kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
280
Marketing

C340115 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
120


Nguồn CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng CĐ Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn 2015

 •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH