Đề án tuyển sinh riêng Đại học dân lập Hải Phòng 2015

Trường Đại học dân lập Hải Phòng tuyển sinh năm 2015 theo 2 hình thức: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức, Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.

Phương án tuyển sinh Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2015

1. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2015 trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển cho cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

Cụ thể:

- Phương án 1: Xét tuyển 60% thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia do Bộ GD&ĐT chủ trì tổ chức.

- Phương án 2: Xét tuyển 40% thí sinh dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.

-  Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

1.1. Phương thức tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. Chỉ xét kết quả thi ở các cụm thi do trường Đại học chủ trì.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Quy trình hồ sơ xét tuyển: Được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Ngành nghề xét tuyển: Tất cả các ngành nghề đào tạo trong trường, cụ thể theo bảng sau:

Ngành học

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1080

Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

D480201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh

(Môn thi chính: Toán)

 

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

D510301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh

(Môn thi chính: Toán)

 

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

D580201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

(Môn thi chính: Toán)

Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ

(Môn thi chính: Toán)

 

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

D520320

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh

(Môn thi chính: Toán)

 

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

D340101

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

(Môn thi chính: Toán)

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

D220113

Văn-Sử-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

(Môn thi chính: Văn)

 

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

D220201

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh

(Môn thi chính: Anh)

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

240

Công nghệ thông tin

C480201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh

(Môn thi chính: Toán)

 

Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử

C510301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh

(Môn thi chính: Toán)

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh

(Môn thi chính: Toán)

 

Kế toán

C340301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

(Môn thi chính: Toán)

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

C220113

Văn-Sử-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

(Môn thi chính: Văn)

 

1.2. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

1.2.1 Các ngành và môn xét tuyển:

Ngành học

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

720

Công nghệ thông tin

(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

D480201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hóa;

Toán-Anh-Sinh

 

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

D510301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

 

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

D580201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Kiến trúc: Toán-Lý-Vẽ

 

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

D520320

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Sinh;

Toán-Hoá-Sinh

 

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

D340101

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

 

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành:Văn hóa du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

D220113

Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Toán-Lý-Hoá

 

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại)

D220201

Toán-Lý-Anh;

Toán-Văn-Anh;

Văn-Sử-Anh;

Văn-Địa-Anh

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

160

Công nghệ thông tin

C480201

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Anh-Hóa;

Toán-Anh-Sinh

 

Công nghệ kĩ thuật điện, Điện tử

C510301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Hoá-Sinh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa

 

Kế toán

C340301

Toán-Lý-Hoá;

Toán-Lý-Anh;

Toán-Lý-Địa;

Toán-Văn-Ngoại ngữ

 

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

C220113

Văn-Sử-Địa;

Văn-Sử-Anh;

Toán-Văn-Ngoại ngữ;

Toán-Lý-Hoá

 

1.2.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

-    Tốt nghiệp THPT.

-    Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

  -    Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn

            ü   Điểm trung bình môn = (Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10;  học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/18

            ü   Hệ Đại học    : Điểm xét tuyển >= 6.0

            ü   Hệ Cao đẳng : Điểm xét tuyển >= 5.5

-    Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

2. Lịch tuyển sinh của trường:

2.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia:

Thời gian các đợt xét tuyển được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

+              Nhận đăng ký xét tuyển:

Đợt 1: Từ 10/4/2015 đến 15/7/2015

Đợt 2: Từ 16/7/2015  đến 15/8/2015

Đợt 3: Từ 16/8 đến hết thời gian tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Kết quả xét tuyển:

Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.

3. Phương thức đăng ký của thí sinh:

3.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:

    Bản sao học bạ phổ thông trung học.

    Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

    Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

    Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

    2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

4. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải phòng, số 36 đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.

Số điện thoại: (031)3740577; email: daotao@hpu.edu.vn

 Phương thức đăng ký:

-  Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.

- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.

5.  Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

-       Điểm ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng ưu tiên được thực hiện theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-       Điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo qui định của đề án (trong mục 2.3.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển).

6. Lệ phí xét tuyển 

Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn Đại học Dân lập Hải Phòng

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề án tuyển sinh riêng Đại học dân lập Hải Phòng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH