Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Địa 2023 - THPT Việt Đức

Dưới đây là đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Địa lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Việt Đức gồm tự luận và trắc nghiệm các em cùng tham khảo.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Địa 2023 - THPT Việt Đức

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết các vùng nông nghiệp nào sau đây chuyên môn hóa sản xuất chè?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

B. Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ

D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

De cuong on tap giua ki 2 lop 12 mon Dia 2023 - THPT Viet Duc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn tập giữa kì 2 lớp 12 môn Địa 2023 - THPT Việt Đức

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247