Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 THPT Quang Trung

Các em tham khảo dưới đây đề thi học kì 1 của trường THPT Quang Trung - Đống Đa, Hà Nội năm học 2020 - 2021 môn Toán lớp 10

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 THPT Quang Trung 

Câu 44: Cho parapol y = x^2 + bx + c có đỉnh I(1;-2). Khi đó, giá trị b.c bằng

A.2              B.-1               C. 1             D. -2

Câu 45: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình |x^2 – 4x – 5| = 4x – 17 bằng

A.58           B. 40               C. 26            D. 84

De thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 THPT Quang TrungDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 THPT Quang TrungDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 THPT Quang TrungDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 THPT Quang TrungDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 THPT Quang TrungDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 THPT Quang Trung

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 THPT Quang Trung

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247