Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Đại An môn Sinh lớp 10

Dưới đây là đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học của trường THPT Đại An năm học 2020 - 2021, các em tham khảo

Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Đại An môn Sinh lớp 10 

Câu 13. Ngoài bazơ nitric có trong phân tử còn lại của phân tử ATP là :

A/ 3 phân tử đường ribô và 1 nhóm phôtphat

B/ 1 phân tử đường ribô và 3 nhóm phôtphat

C/ 3 phân tử đường đêôxiribô và 1 nhóm phôtphat

D/ 1 phân tử đường đêôxiribô và 3 nhóm phôtphat

Lưu ý: đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Dai An mon Sinh lop 10De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Dai An mon Sinh lop 10

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Đại An môn Sinh lớp 10

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!