Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - TH Phú Lương 2021 (có đáp án)

Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học kì 2 môn Toán lớp 2 của trường Tiểu học Phú Lương (Đông Hưng) năm học 2020 - 2021 có hướng dẫn giải, đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - TH Phú Lương 2021 (có đáp án)

1) Số liền trước của 99 là:

A. 98       B. 99        C. 100           D. 97

2) Các số: 278; 456; 546 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 456; 546; 278               B. 278; 456; 546             C. 546; 456; 278

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 - TH Phu Luong 2021 (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 - TH Phú Lương 2021 (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247