Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHTN 2023 môn Sinh chuyên

Đề thi chuyên Sinh học vào lớp 10 chuyên Khoa học Tự nhiên gồm 10 câu hỏi, thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức thi sáng 5/6/2023.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHTN 2023 môn Sinh chuyên

Câu 5: (1,0 điểm)

Ở ngô (Zea mays), dòng bình thường gồm các tế bào sinh dưỡng với công thức bộ NST lưỡng bội 2n = 10. Kết quả phân tích di truyền tế bảo ở hai dòng ngô đột biến khác nhau (dòng 1 và dòng 2) cho thấy, các tế bào sinh dưỡng đều có 8 NST và cấu trúc của các NST không thay đổi so với tế bào bình thường.

-a) Xác định hai tên gọi thể đột biến phù hợp với hai dòng ngô đột biển nêu trên trong số các tên gọi sau: thể một nhiễm, thể khuyết nhiễm thể một nhiễm kép, thể ba nhiễm? Viết công thức bộ NST cho hai thể đột biển đó.

De thi tuyen sinh lop 10 THPT Chuyen KHTN 2023 mon Sinh chuyen

De thi tuyen sinh lop 10 THPT Chuyen KHTN 2023 mon Sinh chuyen

De thi tuyen sinh lop 10 THPT Chuyen KHTN 2023 mon Sinh chuyen

De thi tuyen sinh lop 10 THPT Chuyen KHTN 2023 mon Sinh chuyen

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHTN 2023 môn Sinh chuyên

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247