Đề thi vào lớp 10 môn Địa tỉnh Ninh Bình năm 2014

Các em tham khảo đề thi vào lớp 10 môn Địa lý tỉnh Ninh Bình năm học 2014 - 2015 dưới đây.

Đề thi vào lớp 10 môn Địa lí tỉnh Ninh Bình năm 2014

Câu 1: (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA

Năm/Nhóm tuổi

1979

2012

0 – 14

42,5

23,9

15 - 59

50,4

65,9

60 trở lên

7,1

10,2

a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số phân theo nhóm tuối ở nước ta năm 1979 và 2012.

b.Nhận xét sự thay đổi dân số nước ta từ 1979 đến 2012

c. Nêu nguyên nhân sự  thay đối tỉ lệ nhóm 0 - 14 và 60 trở lên.

Câu 2: (3,5 điểm)

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam (trang 21, Công nghiệp chung, trang 22, Công nghiệp năng lượng,) và kiến thức đã học hãy:

a. Kể tên 4 trung tâm công nghiệp lớn ở Đông Nam Bộ. Cho biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng có điều kiện thuận lợi gì đối với phát triển ngành công nghiệp?

b.Nêu tên một số mỏ dầu khí đang khai thác ở thềm lục địa phía Nam. Tại sao khai thác dầu khí cần quan tâm đến bảo vệ môi trường?

Câu 3: (3,5 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (Trang 20, Thủy sản) kết hợp với kiến thức đã học hãy

a.Kể tên hai tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác và hai tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất ở nước ta.

b. Phân tích thuận lợi của điều kiện tự nhiên nước ta đối với phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

 Các em chú ý cập nhật Tuyensinh247 thường xuyên để xem đáp án đề thi nhé!

 Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2014 nhanh nhất, soạn tin:

THI (dấu cách) NINHBINH (dấu cách) SBD gửi 8712

VD: SBD của bạn là 12345 thi tại Ninh Bình

Soạn tin: THI NINHBINH 12345 gửi 8712

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi vào lớp 10 môn Địa tỉnh Ninh Bình năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!