Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung trường Đại học Huế

Trường Đại học Huế vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 3 (nguyện vọng 3) tuyển sinh vào Đại học Huế) năm 2013 đối với một số ngành, nhóm ngành đào tạo của các Trường, Khoa trực thuộc như sau:

A. BẬC ĐẠI HỌC

I

KHOA DU LỊCH (DHD)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuvên

1

D340101

Quản trị kinh doanh

A, A1

16,5

D1.D2, D3,D4

17,0

 

 

Quán trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A, A1

16,5

2

D340103

C

18,5

 

 

D1, D2, D3, D4

18,5

II.

TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TE (DHK)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D340405

Hê thông thông tin quản

A, A1

16,5

D1, D2, D3, D4

16,5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (DHT)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

D420101

Sinh học

A

18,5

B

19,5

B. BẬC CAO ĐẲNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (DHL)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúnsg tuyên

1

C510210

Công thôn

A, A1

10,0

 

PHÂN HIỆU HỌC HUỂ TẠI QUẢNG TRỊ (DHQ)

STT

Mã ngành

Ngành

Khôi thi

Điêm trúng tuyên

1

C510406

Công nghệ kỳ thuật môi trường

A

10,0

B

11,0

Điểm trúng tuyển nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phô thông thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điêm). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giừa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nừa điêm).

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung trường Đại học Huế

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!