Điểm chuẩn NV2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2013

Hiện nay đã có điềm chuẩn nguyện vọng bổ sung trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2013. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2013

Hệ Đại học

STT

TÊN NGÀNH

NGÀNH

Điểm chuẩn

1

Quản trị kinh doanh

D340101

A:18; A1: 18; D1: 19

2

Tài chính ngân hàng

D340201

A:17.5; A1: 17.5; D1: 18

3

Kế toán

D340301

19.5

4

Công nghệ sinh học

D420201

A:21; A1:21; B:22

5

Công nghệ thông tin

D480201

A:18; A1: 18; D1: 19

6

Công nghệ chế tạo máy

D510202

17.5

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

17.5

8

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A:20; A1:20; B:21

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A:19.5; A1:19.5; B:20.5

10

Công nghệ thực phẩm

D540101

A:20.5; A1:20.5; B:21.5

11

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A:19; A1:19; B:19.5

12

Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm

D540110

A:19; A1:19; B:20

Hệ Cao Đẳng

TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH Điểm chuẩn Điểm xét tuyển ĐH Điểm chuẩn CĐ xét CĐ
Quản trị kinh doanh C340101 13.5 16.5
Kế toán C340301 13.5 16.5
Công nghệ sinh học C420201 14.5 18.5
Công nghệ thông tin C480201 13.5 16.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 10.5 13.5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 10.5 13.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học C510401 13 16
Công nghệ kỹ thuật môi trường C510406 13.5 16.5
Công nghệ thực phẩm C540102 17 20
Công nghệ chế biến thủy sản C540105 15 18
Công nghệ May C540204 10.5 13.5
Công nghệ Giày C540206 A:10.5, A1: 10.5; B:11 A,A1:13.5;B:13
Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh C510206 10 10
Việt nam học C220113 11.5 14.5
Công nghệ vật liệu C510402 A:10.5, A1: 10.5; B:11 A,A1:13.5;B:14


Tuyensinh247 Tổng hợp

21 bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!