Điểm chuẩn NV2 Đại học Đồng Nai năm 2014

Đại học Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Đồng Nai công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Trường

Khối

Điểm chuẩn NV2

Các ngành đào tạo đại học

 

 

Sư phạm Sinh học

B

15

Sư phạm Ngữ văn

C

16

Sư phạm Lịch sử

C

14

Ngôn ngữ Anh

D1

16,5

Kế toán

A,A1

15

D1

14,5

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

Sư phạm Toán học

A

15

Sư phạm Vật lí

A,A1

14

Sư phạm Lịch sử

C

10

Sư phạm Tiếng Anh

D1

18

Giáo dục Tiểu học

A,C

15,5

Giáo dục Mầm non

M

13,5

Tiếng Anh

D1

10

Quản trị kinh doanh

A,A1,D1

10

Kế toán

A,A1,D1

10

Tài chính - Ngân hàng

A,A1,D1

10

Quản lí đất đai

A,B,D1

A, D1: 10; B 11

Việt Nam học (VH du lịch)

C,D1

10

Quản lí văn hoá

C,D1

10

Công nghệ thông tin

A,A1

10

Khoa học môi trường

A,B

10, 11

Khoa học thư viện

A,C,D1

10

Thư ký văn phòng

C,D1

10

Ngành sư phạm tiếng Anh, điểm môn tiếng Anh hệ số 2. Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành sư phạm mỹ thuật, quản lý văn hóa và khoa học thư viện có thể chuyển sang các ngành cùng khối, hệ.

Nguồn: Đại học Đồng Nai

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học Đồng Nai năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247