Điểm chuẩn NV2 Đại học khoa hoc - Đại học Huế năm 2014

Cùng với những trường đại học thành viên, Đại học khoa học - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học khoa học - Đại học Huế công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

1

D220301

Triết học

A, C, D1

14

2

D220310

Lịch sử

C, D1

14

3

D310301

Xã hội học

C, D1

15

4

D440102

Vật lý học

A

15

5

D440217

Địa lý tự nhiên

A, B

A: 14 - B: 15

 

 

1. Nhóm ngành: Nhân văn

C, D1

13,5

6

D220104

Hán – Nôm (khối C, D1)

 

 

7

D220320

Ngôn ngữ học (khối C, D1)

 

 

8

D220330

Văn học (khối C)

 

 

 

 

2. Nhóm ngành: Toán và Thống kê

A

14,5

9

D460101

Toán học

 

 

10

D460112

Toán ứng dụng

 

 

 

 

3. Nhóm ngành: Kỹ thuật

A

13

11

D520501

Kỹ thuật địa chất  

 

 

12

D520503

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ  

 

 

13

D440201

Địa chất học

 

 

Nguồn: Đại học khoa học - Đại học Huế

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học khoa hoc - Đại học Huế năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!