Điểm chuẩn NV2 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2014

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm chuẩn Nv2 năm 2014

NGÀNH
CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH
ĐIỂM
TRÚNG TUYỂN
A - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
    1.     Kiến trúc
D580102
V, V1= 17,5
    2.     Quy hoạch Vùng và Đô thị
D580105
V, V= 16
    3.     Thiết kế Đồ họa
D210403
V, V1, H1= 17,33
H = 21,66
    4.     Thiết kế Nội thất
D210405
    5.     Kỹ thuật Công trình Xây dựng
D580201
A, A= 13,0
V, V= 17,33
    6.     Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
D580205
    7.     Kỹ thuật Xây dựng
D580208
    8.     Quản lý Xây dựng
D580302
    9.     Kế toán
D340301
A, A1 = 13,0
D = 13,0
 10.  Tài chính – Ngân hàng
D340201
 11.  Quản trị Kinh doanh
D340101
 12.  Ngôn ngữ Anh
D220201
D1= 17,33 hoặc
D1=13,0 (Không nhân hệ số)
B - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1.     Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
C510102
A, A= 10,0
V, V= 13,33
2.     Kế toán
C340301
A, A1 = 10,0
D = 10,0
3.     Tài chính – Ngân hàng
C340201
4.     Quản trị Kinh doanh
C340101
C - TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
1.     Kỹ thuật Công trình Xây dựng
L580201
A, A= 13,0
V, V= 17,33
2.     Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
L580205
3.     Kế toán
L340301
A, A1 = 13,0
D = 13,0
4.     Tài chính – Ngân hàng
L340201
5.     Quản trị Kinh doanh
L340101
 Lưu ý: Các môn năng khiếu của các khối V, V1, H, H1 nhân hệ số 2
Nguồn: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
 

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247