Điểm chuẩn NV2 Đại học Mở TPHCM năm 2014

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Tp. HCM thông báo điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:

Đại học Mở TPHCM công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Tên ngành


ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

Ghi chú

CNKT công trình XD

D510102

A

19,0

 

A1

19,0

 

Quản lý xây dựng

D580302

A

18,0

 

A1

18,0

 

D1

18,0

 

Công nghệ sinh học

D420201

A

20,5

 

A1

20,5

 

B

20,5

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A

20,5

 

A1

20,5

 

D1

20,5

 

Tài chính  Ngân hàng

D340201

A

19,5

 

A1

19,5

 

D1

19,5

 

Kế toán

D340301

A

20,5

 

A1

20,5

 

D1

20,5

 

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A

19,0

 

A1

19,0

 

D1

19,0

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

26,5

Ngoại ngữ hệ số 2

 

Nguồn: Đại học Mở TPHCM

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học Mở TPHCM năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247