Điểm chuẩn NV2 Đại học Tây Nguyên năm 2014

Đại học Tây Nguyên đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

1

D310101

Kinh tế

A

15.0

D1

15.0

2

D340201

Tài chính NH

A

13.5

D1

13.5

3

D220301

Triết học

A

13.0

C

13.0

D1

13.0

4

D420101

Sinh học

B

15.0

5

D620105

Chăn nuôi

B

14.0

6

D220330

Văn học

C

13.0

7

D140205

Giáo dục chính trị

C

14.5

8

C340101

CĐ Quản trị kinh doanh

A

10.0

D1

10.0

A1

10.0

9

C340201

CĐ Tài chính NH

A

10.0

D1

10.0

A1

10.0

10

C340301

CĐ Kế toán

A

10.0

D1

10.0

A1

10.0

11

C850103

CĐ Quản lý đất đai

A

10.0

A1

10.0

12

13

14

C620105

C620110

C620205

CĐ Chăn nuôi

CĐ Khoa học cây trồng

CĐ Lâm sinh

B

B

B

11.0

11.0
11.0

15

C620211

CĐ QL TNR

B

11.0

 Nguồn: Đại học Tây Nguyên

3 bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học Tây Nguyên năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247