Điểm chuẩn NV2 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2014

Phân hiệu đại học Huế tại Quảng Trị đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014 cho hệ đại học và cao đẳng. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Hệ đại học

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn Nv2

1

D510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, A1, B

A, A1: 13 - B: 14 

 

 

Nhóm ngành 1:

A, A1

13

2

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

 

 

3

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

Hệ cao đẳng

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

1

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, A1, B

A, A1: 10 - B: 11

Nguồn: Đại học Huế 

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!