Điểm chuẩn NV2 và 150 chỉ tiêu NV3 vào Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Học viện Quản lý giáo dục thông báo điếm trúng tuyển bổ sung đợt 2 đại học hệ chính quy năm 2013 và xét tuyển bổ sung đợt 3.

I. Điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 đại học chính quy năm 2013

Điểm trúng tuyển này dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

STT

NGÀNH

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

2

TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ( Mã ngành: D310403)

 

Khối C: 19,5 điểm Khối DI: 18,0 điểm

3

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( Mã ngành: D480201)

 

Khối A: 14,5 điêm Khối AI: 15,0 điểm

2. Xét tuyển bổ sung đợt 3

1. Ngành Quản lý giáo dục . Mã ngành D140114

- Chỉ tiêu: 150 chỉ tiêu

- Điều kiện:

+ Khối A từ 15,0 điểm trở lên + Khối A1 từ 15,0 điểm trở lên + Khối C từ 16,0 điểm trở lên + Khối DI từ 15,5 điểm trở lên

- Điểm xét tuyến này áp dụng dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

2. Thời hạn nhận hồ sơ, điều kiện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:

- Nhận hồ sơ từ ngày 13/9/2013 đến 17 giờ 00 ngày 02/10/2013 trực tiếp tại Học viện hoặc qua đường bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ gửi đến không hợp lệ (nếu gửi qua đường bưu điện thì thời gian tính theo dấu bưu điện).

- Chỉ nhận Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (có dấu đỏ), Giấy chứng nhận kết quả thi bản phôtô hoặc bản phôtô có công chứng không hợp lệ.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có 01 Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (có dấu đỏ), 02 phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại nếu có.

- Lệ phí đăng ký xét tuyển 30.000 đồng

Nơi nhận: Phòng Đào tạo, Học viện Quản lý Giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tuyensinh247 Tổng hợp

3 bình luận: Điểm chuẩn NV2 và 150 chỉ tiêu NV3 vào Học Viện Quản Lý Giáo Dục

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!