Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Phú Yên năm 2013

Đã có điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung chi tiết cho các ngành đào tạo trường Đại Học Phú Yên năm 2013.

Điểm và chỉ tiêu nhận xét tuyển NV2 trình độ đại học, cao đẳng

1. Trình độ đại học: 155 chỉ tiêu

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm xét tuyển NV2

Số lượng cần tuyển

01

Sư phạm Tin học

D140210

A, A1

13.0

15

D1

13.5

10

02

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13.0

15

D1

13.5

10

03

Sinh học

D420101

A, A1

13.0

10

B

14.0

10

04

Ngôn ngữ Anh

D220201

A1

13.0

10

D1

13.5

15

05

Văn học

D220330

C

14.0

10

D1

13.5

15

06

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

D220113

C

14.0

25

D1

13.5

10

Lưu ý: Những thí sinh có điểm thi tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học (Mã ngành D140202) đạt điểm từ điểm sàn đại học trở lên nhưng không trúng tuyển NV1 vào ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học có thể đăng ký xét tuyển bổ sung NV1 vào các ngành trình độ đại học sau đây:

Khối A, A1 đăng ký vào các ngành trình độ đại học: Sư phạm Tin học (D140210), Công nghệ thông tin (D480201), Sinh học (D420101). Khối A1 đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) trình độ đại học. Khối C, D1 đăng ký vào các ngành trình độ đại học: Văn học (D220330), Việt Nam học (D220113). Khối D1 đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Anh (D220201) trình độ đại học.

2. Trình độ cao đẳng: 323 chỉ tiêu

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm xét tuyển NV2

Số lượng cần tuyển

01

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1

10.0

10

C

11.0

11

D1

10.0

07

02

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch)

C220113

C

11.0

20

D1

10.0

10

03

Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa)

C140211

A, A1

10.0

15

B

11.0

10

04

Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh – Công nghệ)

C140213

A,A1

10.0

20

B

11.0

10

05

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

A1

10.0

15

D1

10.0

15

06

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1

10.0

20

D1

10.0

10

07

Chăn nuôi

C620105

A,A1

10.0

20

B

11.0

10

08

Lâm nghiệp

C620201

A,A1

10.0

20

B

10.0

10

09

Kế toán

C340301

A,A1

10.0

20

D1

10.0

10

10

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1

10.0

20

D1

10.0

10

11

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

10.0

20

D1

10.0

10

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2: từ 10/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013. Hồ sơ xét tuyển NV2 được gởi qua bưu điện hoặc gởi trực tiếp, gồm:

+ Giấy chứng nhận điểm thi ĐH (bản có dấu đỏ) của trường tổ chức thi.

+ Lệ phí xét tuyển: 15.000đồng/thí sinh.

+ Bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem.

- Nơi nhận hồ sơ xét tuyển NV2: Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên, 18 Trần Phú, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3843119. Website: www.pyu.edu.vn.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Phú Yên sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DPY gửi 8712

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Phú Yên năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247