Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hiến năm 2013

Sau khi công bố điểm trúng tuyển NV1, Đại Học Văn Hiến đã có quyết định xét tuyển bổ sung, cụ thể như sau:

Đại học: Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2013 theo các khối với tổng điểm 3 môn thi khối A, A1: 13,0 đ, khối B: 14 đ, khối C: 14 đ, khối D1,2,3,4,5,6: 13,5 đ.

Cao đẳng: Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 theo các khối với tổng điểm 3 môn thi khối A, A1: 10,0 đ, khối C: 11 đ, khối D1,2,3,4,5,6: 10 đ.

Điểm xét tuyển không nhân hệ số, áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3. Điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm:

STT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

xét tuyển

Chỉ tiêu

A

Hệ Đại học

 

 

700

1

Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Công nghệ nội dung số, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm)

D480201

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

2

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Hệ thống viễn thông và truyền thông, Điện tử - Máy tính, Điện tử - Viễn thông)

D520207

A,A1, D1,2,3,4,5,6

3

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị công nghệ và truyền thông, Quản trị kinh doanh tổng hợp)

Chuyên ngành mới: Quản lý dự án

D340101

A,A1, D1,2,3,4,5,6

4

Kế toán

D340301

A,A1, D1,2,3,4,5,6

5

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1, D1,2,3,4,5,6

6

Kinh doanh thương mại

D340121

A,A1, D1,2,3,4,5,6

7

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

D340103

A,A1, C, D1,2,3,4,5,6

8

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

D340107

A,A1, C, D1,2,3,4,5,6

9

Xã hội học (chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế)

D310301

A,A1, C, D1,2,3,4,5,6

10

Tâm lý học  (chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự)

D310401

A,A1,B,C, D1,2,3,4,5,6

11

Văn học (chuyên ngành Văn sư phạm, Văn truyền thông)

D220330

C, D1,2,3,4,5,6

12

Văn hóa học

D220340

C, D1,2,3,4,5,6

13

Việt Nam học

D220113

C, D1,2,3,4,5,6

14

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

D220201

D1

15

Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học)

D220213

C, D1,2,3,4,5,6

B

Hệ Cao đẳng

 

 

300

1

Tin học ứng dụng (chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin)

C480202

A,A1, D1,2,3,4,5,6

 

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Điện tử - Máy tính, Điện tử - Viễn thông)

C510302

A,A1, D1,2,3,4,5,6

3

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp)

Chuyên ngành mới: Quản lý dự án

C340101

A,A1, D1,2,3,4,5,6

4

Kế toán

C340301

A,A1, D1,2,3,4,5,6

5

Tài chính – Ngân hàng

C340201

A,A1, D1,2,3,4,5,6

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

C340103

A,A1, C, D1,2,3,4,5,6

7

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

C340107

A,A1, C, D1,2,3,4,5,6

8

Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

C220201

D1

9

Công tác xã hội

C760101

C, D1,2,3,4,5,6

10

Xã hội học (chuyên ngành: Xã hội học, Xã hội học truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế)

C310301

A,A1, C, D1,2,3,4,5,6

Hồ sơ đăng ký xét tuyển là Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013 (bản gốc - dấu đỏ) đã điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyển. Trường hợp chuyển  qua đường Bưu điện gửi kèm 01 bao thư có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, điện thoại liên lạc. Thời gian đăng ký xét tuyển: từ 20/8 - 10/9.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hiến sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DVH gửi 8712

Trong đó DVH là Mã trường

 

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Văn Hiến năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247