Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Y Dược Thái Nguyên năm 2013

Ngày 15/8/2013, Đại Học Y Dược Thái Nguyên đã công bố điểm xét tuyển NV2 vào trường năm 2013.

Thông tin xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Y Dược - Thái Nguyên năm 2013

TT

Tên trường,
ngành học, chuyên ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối
 thi

Điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2

Chỉ tiêu nguyện vọng 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC

DTY

 

 

 

64

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

64

1

Xét nghiệm y học: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

 

C720332

B

11.5

20

2

Y tế học đường

 

C720334

B

11.5

44

 

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Y Dược Thái Nguyên sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DTY gửi 8712

Trong đó DTY là Mã trường

 

Ngoài ra, bạn có thể tra cứu điểm nguyện vọng 2 của trường  năm 2013, 2012 và các năm trước tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-nguyen-vong-2/dai-hoc-y-duoc-dai-hoc-thai-nguyen-DTY.html

Tuyensinh247 Tổng hợp

3 bình luận: Điểm nguyện vọng 2 Đại Học Y Dược Thái Nguyên năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247