Điểm trúng tuyển liên thông Cao đẳng lên ĐH Học viện nông nghiệp VN

Trường học viện nông nghiệp Việt Nam công bố điểm trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên ĐH và đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ chính quy.

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học;

Căn cứ Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-HVN ngày 25/5/2015 và Quyết định số 2191/QĐ-HVN ngày 21/7/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015;

Xét đề nghị của Uỷ viên thường trực HĐTS ĐH CĐ,

Điểm trúng tuyển vào đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ chính quy, kỳ thi ngày 06 - 08/11/2015 như sau: Môn cơ bản, môn cơ sở và môn chuyên môn đều đạt từ 5,00 điểm trở lên.

Ghi chú: Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi cần nộp lệ phí phúc khảo tại ban Tài chính và Kế toán (phòng 113 nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và nộp đơn tại ban Quản lý đào tạo (phòng 102 giảng đường khu A, Học viện Nông nghiệp Việt Nam) trong thời gian từ ngày 24/11/2015 đến 17 giờ 00 ngày 09/12/2015.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Điểm trúng tuyển liên thông Cao đẳng lên ĐH Học viện nông nghiệp VN

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!