Điểm trúng tuyển NV2 trường Đại học Tài Nguyên Môi trường TPHCM năm 2013

Mới đây, trường Đại học Tài nguyên Môi trường TPHCM đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung năm 2013 với điểm từ 13.5 đến 19 điểm cho hệ Đại học.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM như sau:

STT

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Điểm chuẩn

(Nhóm Học sinh phổ thông- khu vực 3)

1

Địa chất học

D440201

Khối A,A1: 16,5 điểm; Khối B: 19,0 điểm

2

Thủy văn

D440224

Khối A,A1: 15,5 điểm; Khối B: 17,5 điểm; Khối D1: 16,0 điểm;

3

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

D520503

Khối A,A1: 15,0 điểm; Khối B: 16,5 điểm

4

Công nghệ thông tin

D480201

Khối A,A1: 13,5 điểm; Khối D1: 14,0 điểm

5

Cấp thoát nước

D110104

Khối A,A1: 13,5 điểm

 

STT

Các ngành đào tạo cao đẳng

Mã ngành

Điểm chuẩn

(Nhóm Học sinh phổ thông- khu vực 3)

1

Khí tượng học

C440221

Khối A,A1: 10,0 điểm; Khối B: 11,0 điểm; Khối D1: 10,0 điểm;

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Khối A,A1: 13,0 điểm; Khối B: 14,0 điểm;

3

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C515902

Khối A,A1: 10,0 điểm; Khối B: 11,0 điểm;

4

Quản lý đất đai

C850103

Khối A,A1: 13,5 điểm; Khối B: 15,0 điểm; Khối D1: 14,0 điểm

5

Thủy văn

C440224

Khối A,A1: 10,0 điểm; Khối B: 11,0 điểm; Khối D1: 10,0 điểm

6

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành cấp thoát nước)

C510102

Khối A,A1: 10,0 điểm

7

Hệ thống thông tin

C480104

Khối A,A1: 10,0 điểm; Khối D1: 10,0 điểm;

8

Tin học ứng dụng

C480202

Khối A,A1: 10,5 điểm; Khối D1: 10,5 điểm;

9

Quản trị kinh doanh

C340101

Khối A,A1: 12,5 điểm; Khối D1: 12,5 điểm;

10

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

Khối A,A1: 10,0 điểm; Khối B: 11,0 điểm;

-   Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phổ thông - khu vực 3.

-   Nhóm ưu tiên 2 thấp hơn nhóm học sinh phổ thông:1 điểm; nhóm ưu tiên 1 thấp hơn nhóm ưu tiên 2: 1 điểm.

-   Khu vực 2 thấp hơn khu vực 3: 0,5 điểm; khu vực 2NT thấp hơn khu vực 2: 0,5 điểm; khu vực 1 thấp hơn khu vực 2NT: 0,5 điểm.

Tuyensinh247 Tổng hợp

5 bình luận: Điểm trúng tuyển NV2 trường Đại học Tài Nguyên Môi trường TPHCM năm 2013

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!