Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Quảng Nam năm 2013

Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2013 của trường Đại học Quảng Nam thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

Với hệ Đại Học

- Tổng chỉ tiêu: 241

Các ngành xét tuyển NV2:

TT

Ngành
xét tuyển NV2

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối

Điểm tối thiểu
tham gia xét tuyển

1

Kế toán

D340301

5

A,A1

13

D1

13.5

2

Quản trị kinh doanh

D340101

21

A,A1

13

D1

13.5

3

Ngôn ngữ Anh

D220201

68

D1

16.5
(Môn Tiếng Anh
nhân hệ số 2,
tổng điểm 3 môn
chưa nhân hệ số
từ 13.5 điểm trở lên)

4

Việt Nam học

D220113

47

C

14

D1

13.5

5

Công nghệ thông tin

D480201

73

A,A1

13

6

Bảo vệ thực vật

D620112

27

B

14

Ghi chú:

- Ngành Bảo vệ thực vật có chỉ tiêu ngân sách Nhà nước cấp.

- Đối với các ngành Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin mỗi ngành có 50 chỉ tiêu trong ngân sách Nhà nước cấp.

- Chỉ tiêu ngân sách ngân Nhà nước cấp chỉ dành cho thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam.

4. Đối tượng tham gia xét tuyển:

Thí sinh dự thi đại học hệ chính quy năm 2013 theo đề chung của Bộ GD&ĐT không trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển nêu trên cho từng ngành, thì được tham gia xét tuyển vào ngành cùng khối thi (không có môn nào bị điểm 0).

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi);

+ Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ;

+ 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Hồ sơ ĐKXT, lệ phí ĐKXT nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường từ ngày 20/8/2013 đến 17 giờ 00 ngày 08/09/2013.

Với hệ Cao Đẳng

Tổng chỉ tiêu: 800

Các ngành xét tuyển NV2:

TT

Ngành xét tuyển

Mã ngành

Khối

Điểm tối thiểu
tham gia xét tuyển

Điểm thi ĐH
xét CĐ

Điểm thi CĐ
xét CĐ

1

Giáo dục Thể chất

C140206

T

Xem ghi chú phía dưới

B

2

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

H

Xem ghi chú phía dưới

C

3

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

Xem ghi chú phía dưới

C

4

Sư phạm Hoá học

C140212

B

11.0

11.0

5

Giáo dục Mầm non

C140201

M

Xem ghi chú phía dưới

D1

6

Việt Nam học

C220113

C

11.0

11.0

D1

10.0

10.0

7

Công tác Xã hội

C760101

C

11.0

11.0

D1

10.0

10.0

8

Tiếng Anh

C220201

D1

10.0
(chưa nhân

hệ số)

10.0
(chưa nhân

hệ số)

9

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10.0

10.0

10

Kế toán

C340301

A, A1

10.0

10.0

D1

10.0

10.0

11

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1

10.0

10.0

D1

10.0

10.0

12

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1

10.0

10.0

D1

10.0

10.0

Ghi chú:

Đối với các ngành sư phạm (Giáo dục Thể chất, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Hóa) có ngân sách Nhà nước cấp và chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Nam.

4. Đối tượng tham gia xét tuyển:

- Đối với các ngành không phải thi năng khiếu: Thí sinh dự thi đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 theo đề chung của Bộ GD&ĐT không trúng tuyển đợt 1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm xét tuyển ở trên cho từng ngành thì được tham gia xét tuyển vào ngành cùng khối thi (không có môn nào bị điểm 0).

- Đối với các ngành có dự thi năng khiếu:

+ Ngành Giáo dục Thể chất: thí sinh có Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Phiếu báo điểm thi đại học, cao đẳng khối T hoặc khối B, không có môn bị điểm 0. Các môn thi năng khiếu: Gập thân, chạy 100m, bậc xa tại chỗ (tính 1 môn).

+ Ngành Sư phạm Mỹ thuật: thí sinh có Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Phiếu báo điểm thi đại học, cao đẳng khối H hoặc khối C, không có môn bị điểm 0. Các môn thi năng khiếu: Môn năng khiếu 1: Hình họa; Môn năng khiếu 2: Trang trí.

+ Ngành Sư phạm Âm nhạc: thí sinh có Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Phiếu báo điểm thi đại học, cao đẳng khối N hoặc khối C, không có môn bị điểm 0. Các môn thi năng khiếu: Môn năng khiếu 1: Thẩm âm, tiết tấu; Môn năng khiếu 2: Hát.

+ Ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh có Giấy chứng nhận kết quả thi hoặc Phiếu báo điểm thi đại học, cao đẳng khối M hoặc khối D1, không có môn bị điểm 0. Các môn thi năng khiếu: Đọc, kể diễn cảm và hát (tính 1 môn).

+Lưu ý:

=> Thí sinh đã dự thi đầy đủ các môn thi văn hóa và năng khiếu đúng khối ngành có thể đăng ký thi hoặc không thi lại các môn năng khiếu.

=> Thời gian dự thi các môn năng khiếu bắt đầu vào lúc 07g30 ngày 16/09/2012 tại trường Đại học Quảng Nam.

5. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi). Riêng các ngành cao đẳng Giáo dục Thể chất, Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc, cao đẳng Giáo dục Mầm Non thí sinh có thể nộp Phiếu báo điểm (bản gốc có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi);

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/1 hồ sơ;

+ Lệ phí thi năng khiếu: 255.000 đồng;

+ 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh cùng với số điện thoại để liên hệ.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp cho Trường Đại học Quảng Nam theo đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường từ ngày 20/08/2013 đến 17 giờ 00 ngày 08/09/2013.

- Địa chỉ nộp hồ sơ và liên hệ:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng-Trường Đại học Quảng Nam

Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Quảng Nam, 102- Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam qua số điện thoại: 0510-2215255.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Quảng Nam sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DQU gửi 8712

Trong đó DQU là Mã trường

 

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Quảng Nam năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247