Gia Lai chuẩn bị công tác thi THPT Quốc gia 2015

Kỳ thi THPT Quốc gia, tỉnh Gia Lai dự kiến có 12.123 thí sinh dự thi tại cụm thi liên tỉnh do ĐH Nông Lâm TPHCM chủ trì và 2.386 thí sinh dự thi cụm thi địa phương.

1. Thành lập các Cụm thi

a. Cụm thi liên tỉnh:

-      Theo Quyết định 768/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc Giao nhiệm vụ cho các cơ sở đại học chủ trì cụm thi THPT quốc gia năm 2015, Cụm thi số 29 đặt tại tỉnh Gia Lai, do trường ĐH Nông Lâm TP HCM chủ trì, dành cho thí sinh của 02 tỉnh: Gia Lai và Kon Tum dự thi.

-     Cụm thi liên tỉnh dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả hai mục đích vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa để xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

-    Cụm thi liên tỉnh (Mã cụm thi: NLS) dự kiến có khoảng 16.523 thí sinh dự thi, trong đó tỉnh Kon Tum có 4.400 thí sinh; Gia Lai có 12.123 thí sinh.

-     Địa điểm thi: Các thí sinh của Cụm thi liên tỉnh thi tại các trường THPT, THCS, CĐ, ĐH, THCN và các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Pleiku.

-    Sở GD&ĐT Gia Lai, Sở GD&ĐT Kon Tum là các đơn vị phối họp tổ chức thi ở Cụm thi liên tỉnh.

b. Cụm thi địa phương

-    Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tham dự kì thi đối với những đối tượng thí sinh chỉ dự thi để xét công nhận tốt nghiệp, theo chỉ đạo của UBND tỉnh và được sự đồng ý của Bộ GD&ĐT Sở thành lập Cụm thi địa phương (Mã Cụm thi: 038). Cụm thi địa phương do Sở GD&ĐT chủ trì (trường ĐH phối hợp).

-    Cụm thi địa phương chỉ dành cho các thí sinh dự thi chỉ đế xét công nhận tốt nghiệp THPT.

-    Cụm thi địa phương (038) dự kiến có khoảng 2.386 thí sinh dự thi.

-    Địa điểm thi: Cụm thi địa phương sẽ tổ chức tại 03 địa điêm:

+ Các điếm thi tại thị xã An Khê, dành cho thí sinh đăng kí dự thi tại các đơn vị đăng kí dự thi thuộc các huyện, thị xã: An Khê, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kông Chro và Kbang.

+ Các điểm thi tại thị xã Ayun Pa, dành cho thí sinh đăng kí dự thi tại các đơn vị đăng kí dự thi thuộc các huyện, thị xã: Ayun Pa, Phú Thiện, la Pa và Krông Pa.

+ Các điểm thi tại huyện Chư Sê, dành cho thí sinh đăng kí dự thi tại các đơn vị đăng kí dự thi thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Pleiku, Chư Păh, la Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê và Chư Pưh.

2/ Các đơn vị đăng kí dự thi và quy định về nơi nộp hồ sơ, lệ phí thi

Các đơn vị đăng kí dự thi (ĐVĐKDT)

-    Đe thực hiện công tác đăng kí dự thi cho thí sinh, Sở quy định các đon vị đăng kí dự thi (bao gồm các Trường THPT, TT GDTX) kì thi THPT quốc gia năm 2015 (có Danh sách kèm theo).

b/ Quy định vế nơi nộp Hô sơ

-    Mầu Hồ sơ đăng kí dự thi do Sở GD&ĐT phát hành theo yêu cầu tại công văn số 313/KTKĐCLGD-TS ngày 23/3/2015 về việc Phát hành mẫu hồ sơ đăng kí dự thi của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD, Bộ GD&ĐT.

-    Thí sinh đang học lớp 12 tại Trường THPT, TT GDTX nào thì nộp hồ sơ tại ĐVĐKDT đó.

-    Thí sinh Tự do nộp hồ sơ tại nơi học lóp 12 hoặc ĐVĐKDT nào thuận tiện nhưng phải đảm bảo:

+ Thí sinh tự do hệ GDPT (chính quy): nộp hồ sơ tại các trường THPT;

+ Thí sinh tự do hệ GDTX (Bổ túc): nộp hồ sơ tại TT GDTX. Đối với các TT GDTX huyện mới thành lập chưa có điều kiện thu nhận hồ sơ, Sở qui định các đơn vị thu nhận hồ sơ như sau: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nhận hồ sơ thí sinh tự do hệ GDTX của huyện la Grai; TT GDTX Đak Đoa nhận hồ sơ thí sinh tự do hệ GDTX của huyện Mang Yana; TT GDTX Chư Sê nhận hồ sơ thí sinh tự do hệ GDTX của huyện Chư Pưh.

+ Thí sinh tự do đăng kí thi tại Cụm thi địa phương khi nộp Hồ sơ ở ĐVĐKDT thuộc huyện nào thì thi tại địa điêm đã quy định cho thí sinh của huyện đó (Mục l.b).

c. Lệ phí dự thi

-    Thí sinh đăng kí dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT không phải đóng lệ phí dự thi.

-    Thí sinh đăng kí dự thi vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa đế xét tuyến sinh ĐH, CĐ hoặc chỉ xét CĐ, ĐH thì phải đóng lệ phí thi. Cụ thể:

+ Lệ phí mỗi môn thi 35.000đ, tính cho tất cả các môn đã đăng kí dự thi (kê cả các môn đăng kí xét tốt nghiệp).

+ Thí sinh đóng Lệ phí đăng kí dự thi khi nộp Hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia.

+ Các đơn vị ĐKDT trực tiếp thu lệ phí dự thi của thí sinh, khi thu phải có phiếu thu.

+ Việc nộp lệ phí về Sở và sử dụng lệ phí sẽ có hướng dẫn cụ thê sau.

2/ Lịch làm việc của kỳ thi

-    Ngày 04/4/2015: Hội nghị thi lần 1 (Sl).

-    Từ ngày 04/4 đến 30/4/2015 các ĐVĐKDT tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi, nhập dữ liệu đăng ký dự thi vào phần mềm Quản lý thi. (Đê thuận tiện cho thí sinh, những thí sinh tự do có thê đăng kí xét tôt nghiệp THPT trong thời gian này).

Mỗi ĐVĐKDT thành lập Ban hồ sơ dự thi THPT quốc gia năm 2015 do hiệu trưởng, giám đốc làm trưởng ban để thực hiện công việc thu nhận, lập hồ sơ dự thi của thí sinh. Tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ dự thi không hợp lệ.

Trước ngày 27/4/2015, các đơn vị gửi về Sở (qua Phòng Khảo thí và QLCLGD) danh sách thí sinh đăng ký dự thi môn thay thế môn ngoại ngữ để xét tôt nghiệp (mẫu kèm theo công văn này). Khi lập sanh sách, các đơn vị phải căn cứ vào đơn của học sinh và nêu rõ lý do xin thi môn thay thế môn ngoại ngữ.

Sau ngày 30/4/2015, thí sinh khôn2 được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng kí.

-    Từ ngày 01/5 đến 05/5/2015 các ĐVĐKDT in danh sách thí sinh đăng kí dự thi theo thứ tự a, b, c,... của tên học sinh, lớp, trường và tổ chức cho học sinh kiểm dò.

-    Ngày 07/5/2015: Các ĐVĐKDT bàn giao Danh sách ĐKDT, Túi hồ sơ ĐKDT gồm Phiếu ĐKDT (phiếu số 1), bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân, 01 phong bì ghi địa chỉ và 02 ảnh 4x6 của thí sinh (ghi rõ họ tên, số CMND vào mặt sau ảnh) cho Sở GD&ĐT.

Khi bàn giao các Túi hồ sơ phải được tách ra: Hồ sơ đăng kí dự thi thuộc Cụm thi liên tỉnh (NLS) và Hồ sơ đăng kí dự thi thuộc Cụm thi địa phương (038). Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự số hồ sơ tăng dần (nhỏ trên, lớn dưới).

-    Từ ngày 17/5 - 19/5/2015: Sở GD&ĐT bàn giao Danh sách ĐKDT, phiếu ĐKDT (dự thi Cụm thi NLS) cho trườnạ ĐH Nông Lâm TP HCM.

-    Từ ngày 07/5 -20/5/2015: Sở GD&ĐT cùng các trường THPT, TT GDTX, phòng GD&ĐT chuấn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự... tham gia công tác thi tại các Hội đồng thi.

-    Từ ngày 20/5/2015: thành lập Hội đồng thi (do Sở chủ trì) và các Ban của Hội đồng, làm các công tác chuân bị cho kì thi.

-    Từ ngày 01/5 - 30/5: Các ĐVĐKDT thu phiếu đăng kí xét công nhận tốt nghiệp (mẫu phiếu mới đã được Bộ sửa chữa kèm theo công văn này), hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm Quản lý thi.

-    Trước ngày 02/6/2015: Các ĐVĐKDT nộp hồ sơ đăng kí miễn thi về Sở GD&ĐT (hồ sơ theo qui định tại Điều 32, 33 Quy chế thi THPT quốc gia).

-     Từ ngày 02/6 - 09/6/2015: Hoàn thành việc lập danh sách thí sinh theo từng môn thi, phân phòng thi, in ấn các loại Danh sách... cho Hội đồng thi địa phương (038). Sở thành lập HĐ xét miễn thi, xét miễn thi cho các thí sinh đăng kí miễn thi.

-    Ngày 10/6/2015: các ĐVĐKDT thông báo trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi, thí sinh được miễn thi.

-   Từ ngày 10/6 - 15/6/2015: các ĐVĐKDT in ấn, hoàn thiện Giấy báo dự thi và phát cho thí sinh.

-      Chậm nhất đến ngày 15/6/2015 các trường phổ thông gửi về phòng KT&QLCLGD Danh sách giám thị coi thi (gửi qua emaiỉ; theo mâu M01S). Các trường phổ thông phải cử tất cả CB-GV của đơn vị tham gia công tác coi thi (đảm bảo theo Quy chế).

-   Ngày 18/6/2015: Hội nghị thi lần thứ 2 (S2).

-    Từ 23/6 đến 04/7/2015: Ban in sao đề thi làm việc.

-     Ngày 24/6/2015: Người được trưởng điểm thi ủy quyền về sở GD&ĐT (qua phòng Khảo thí và QLCLGD) nhận danh sách thí sinh theo Điểm thi, Bảng ghi tên dự thi cho từng phòng thi, danh sách thí sinh trong phòng thi, Phiếu thu bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, bì đựng bài thi... cho điểm thi.

-    Từ ngày 20/6 đến 27/6/2015: các đơn vị trường nơi đặt Điểm thi phối họp với Sở chuấn bị cơ sở vật chất cho Ban coi thi làm việc.

-    Ngày 28/6/2015: Lănh đạo điêm thi, thư ký và các bộ phận có liên quan (phục vụ, bảo vệ, y tế, ...) làm việc tại Điểm thi.

-    Ngày 29/6/2015: tất cả các thành viên của các Điếm thi làm việc tại địa điểm thi.

-    Ngày 30/6/2015: Các điểm thi tổ chức cho Thí sinh làm thủ tục dự thi (nhận thẻ dự thi, đính chính các sai sót hồ sơ...)

-    Các ngày từ 01/7 đến 04/7/2015: Coi thi theo lịch thi.

-     Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, chậm nhất đến 18h ngày 04/7/2015: Ban thư ký thi (thuộc HĐ) nhận bài thi, hồ sơ coi thi của các Điểm thi tại Sở GD&ĐT. *

-    Từ 05/7 đến 20/7/2015: Ban chấm thi làm việc.

-    Chậm nhất ngày 20/7/2015: Công bố kết quả tạm thời của kỳ thi. (Thời hạn công bô kêt quả tạm thời có thê sớm hơn tùy vào tiên độ châm thỉ).

-    Ngày 20/7/2015: Sở nhận dừ liệu kết quả thi từ HĐ thi do trường ĐH chủ trì chuyên đên.

-    Từ ngày 20/7 - 29/7/2015: các ĐVĐKDT nhận đơn phúc khảo của thí sinh, lập danh sách phúc khảo (thời gian nhận hồ sơ phúc khảo có thê sớm hơn tuỳ theo ngày công bô kềt quả)

-    Từ ngày 20/7 đến 24/7/2015: HĐ xét tốt nghiệp THPT làm việc.

-   Ngày 25/7/2015: Gửi báo cáo sơ bộ kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT. Công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

-     Từ ngày 25/7 - 27/7/2015: Các trưcmg THPT, TT GDTX (gọi chung là trường THPT) in và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giây tờ (bản chính) cho thí sinh.

-    Từ ngày 26/7 - 29/7: Các ĐVĐKDT nhận Giấy chứng nhận kết quả tại Sở GD&ĐT và phát cho học sinh.

-     Chậm nhất ngày 30/7/2015: Các ĐVĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo về

Sở.

-    Từ ngày 01/8 - 05/8/2015: Ban phúc khảo làm việc.

-   Ngày 06/8/2015: Hoàn thành xét tốt nghiệp sau phúc khảo.

(Nếu thời hạn công bố kết quả tạm thời trước ngày 20/7 thì các mốc thời gian nhận hô sơ phúc khảo, Ban phúc khảo làm việc... được tính lùi lại so với mốc trên một khoảng tương ứng)

-    Chậm nhất 07/8/2015: Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KT&KĐCLGD.

3/ Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi

-Đe phục vụ kịp thời trong việc trao đổi thông tin hai chiều giữa Sở GD&ĐT và các trường phổ thông cũng như công tác chỉ đạo kỳ thi, yêu cầu các ĐVĐKDT phải sử dụng địa chỉ Email đã đăng ký với sở ỌD&ĐT (Phòng KT&QLCLGD). Hăng ngày phải kiêm tra thư đê kịp thời trao đôi thông tin theo yêu cầu.

-     Số lượng công an, y tế, bảo vệ, phục vụ của các Điểm thi thực hiện như hướng dẫn về định mức do sở GD&ĐT ban hành (công văn này sẽ phát hành trong hội nghị S2)

-    Sở sẽ chuẩn bị và cấp cho các Điểm thi (thuộc HĐ thi địa phương) các loại bì đóng gói bài thi phục vụ cho kỳ thi này.

Nguồn Sở GD&ĐT Gia Lai

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Gia Lai chuẩn bị công tác thi THPT Quốc gia 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH