Học viện kỹ thuật quân sự tuyển 3055 chỉ tiêu năm 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh trường học viện kỹ thuật quân sự năm 2015 là 3055, trong đó Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự chiếm đa số với 1590 chỉ tiêu.

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

HV KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KQH

   

3.055

- Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 069 698 262

Website: www.mta.edu.vn

       

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

KQH

D860210

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

385

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

DQH

   

1.590

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

80

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

80

- Ngành Khoa học máy tính

 

D480101

80

- Ngành Hệ thống Thông tin

 

D480104

80

- Ngành Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

80

- Ngành Điện, Điện tử

 

D520201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

240

+ Chuyên ngành Điện tử viễn thông

     

+ Chuyên ngành Điện tử Y sinh

     

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

200

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

 

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

270

+ Chuyên ngành Chế tạo máy

     

+ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô

     

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

120

- Ngành Kỹ thuật Xây dựng

 

D580208

120

- Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

 

D580205

120

- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học

     

400

- Ngành Công nghệ Thông tin

 

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

80

- Ngành Công nghệ Điện, điện tử

 

D520201

65

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

D520216

65

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí

 

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

60

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

 

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

30

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

D580208

100

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

     

680

- Ngành Công nghệ thông tin

 

C480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

100

- Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS - Apptech

   

100

- Ngành Công nghệ Điện, Điện tử

 

C510301

180

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

C510303

160

- Ngành Kỹ thuật Ô tô

 

C510205

140

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT. Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cà nước.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hom số lượng chì tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1)   Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sê trúng tuyển.

2)  Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 hoc kỳ (hoc kỳ 1, hoc kỳ 2 của năm hoc lóp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hon sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lóp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

*  Kỹ sư quân sự:

-   Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuấn quy đinh cùa Bô Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyến tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

-   Tuyển thí sinh nam, nữ. Trong đó, số nữ tuyển tối đa bằng 10% chi tiêu ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

-   Điểm trúng tuyển: Xét riêng cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Băc. Tỷ lệ xét tuyên tô hơp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh không quá 25% tổng chì tiêu.

-  Tuyến 65 chì tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

*  Kỹ sư dân sự:

-  Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

-   Tỷ lệ xét tuyên của các tô hợp theo quy chê của Bộ GD&ĐT.

-  Đảm bảo chỗ ờ trong KTX cho sinh viên năm thử nhất.

*  Cao đang dân sự:

-  Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

-  Đảm bào chỗ ờ trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

-  Học phí theo qui định của Nhà nước.

*  Liên thông đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015

Nguồn Bộ Quốc Phòng

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

6 bình luận: Học viện kỹ thuật quân sự tuyển 3055 chỉ tiêu năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH