Kết quả thi năng khiếu Đại học Kinh doanh và công nghệ năm 2015

Đại học Kinh doanh và công nghệ công bố kết quả thi năng khiếu năm 2015. Cụ thể như sau:

 Kết quả thi năng khiếu Đại học Kinh doanh và công nghệ năm 2015 - Ngành Kiến trúc

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu ĐT KV Ngành Điểm năng
khiếu
Điểm nhân
hệ số 2
Điểm
1 DQK.0000100 Đào Tuấn Anh 09/14/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   3 D580102 7.88 15.76 15.76
2 DQK.0000101 Nguyễn Phương Anh 30/12/1994 Nữ Quận Long Biên, Hà Nội   3 D580102 8.13 16.26 16.26
3 DQK.0000103 Đặng Diệu Linh 04/02/1997 Nữ Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa   2NT D580102 7.50 15.00 15.00
4 DQK.0000104 Uông Đức Nghĩa 8/11/1997 Nam Huyện Thường Tín, TP Hà Nội   2NT D580102 7.25 14.50 14.50
5 DQK.0000105 Nguyễn Tuấn Nhã 5/12/1997 Nam Phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh   2 D580102 7.25 14.50 14.50
6 DQK.0000106 Mai Việt Ninh 06/12/1996 Nam Quận Hoàng Mai, Hà Nội   3 D580102 7.25 14.50 14.50
7 DQK.0000109 Đỗ Văn Hưng 18/03/1993 Nam Quận Hoàng Mai, Hà Nội   3 D580102 7.13 14.26 14.26
8 DQK.0000110 Đoàn Gia Huy 14/04/1997 Nam Quận Ba Đình, Hà Nội   3 D580102 7.63 15.26 15.26
9 DQK.0000111 Trần Văn Triều   Nam Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình   2 D580102 7.63 15.26 15.26
10 DQK.0000112 Nguyễn Tuấn Anh   Nam Thị trấn Giàng, Bảo Yên, lào cai   2NT D580102 7.38 14.76 14.76
9 DQK.0000113 Giang Khắc Biện 6/8/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   3 D580102 7.50 15.00 15.00
10 DQK.0000114 Phạm Đức Thuận 12/5/1997 Nam Quận Long Biên, Hà Nội   2NT D580102 7.00 14.00 14.00
11 DQK.0000113 Giang Khắc Biện 6/8/1996 Nam Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội   3 D580102 7.50 15.00 15.00
12 DQK.0000114 Phạm Đức Thuận 12/5/1997 Nam Quận Long Biên, Hà Nội   2NT D580102 7.00 14.00 14.00

Kết quả thi năng khiếu Đại học Kinh doanh và công nghệ năm 2015 - Ngành Mỹ thuật

Điểm năng khiếu môn 1 và môn 2 đã nhân hệ số

ĐM1: Môn Bố cục màu 

ĐM2: Môn Hình hoạ            

ĐM3: Môn Văn 

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu ĐT KV Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC
1 DQKH000001 Phạm Thành                   Huân 21/6/1997 Nam Q.Ba Đình     TKNT 6.50 7.00   13.50
3 DQKH000003 Khuất Việt                      Long 5/11/1997 Nam H.Phúc Thọ   2 TKĐH 5.50 5.50   13.50
4 DQKH000004 Thái Vân                         Như 12/8/1989 Nữ Q.Hai Bà Trưng     TKĐH 6.50 5.00   13.50
6 DQKH000006 Phạm Phương                Thảo 10/12/1997 Nữ Q.Hoàn Kiếm     TKĐH 7.50 6.50   13.50

Nguồn: Đại học Kinh doanh và công nghệ

Viết bình luận: Kết quả thi năng khiếu Đại học Kinh doanh và công nghệ năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!