Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2014

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

KHOA NGOẠI NGỮ

DTF

 

 Mã ngành

Khối thi 

Điểm chuẩn NV2 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

 

D220204

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

2

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

 

D140234

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D4

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

3

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

 

D140232

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D2

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

4

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

 

D220203

D1

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

D3

13.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

 

5

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

 

C140231

D1

10.0

Chưa nhân hệ số 2 
cho môn ngoại ngữ

Nguồn: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

1 bình luận: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!