Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn NV2 Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên

KHOA QUỐC TẾ

DTQ

 

Mã ngành

Khối thi  

Điểm chuẩn NV2 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Kinh doanh Quốc tế

 

D340120

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

2

Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính

 

D340101

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

3

Kế toán: Kế toán và Tài chính

 

D340301

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường:Quản lý môi trường và phát triển bền vững

 

D850101

A

13.0

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

D1

13.0

 

Nguồn: Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!