Lịch thi liên thông Học viện Hậu cần năm 2015

Học viện Hậu cần thông báo lịch thi liên thông đại học năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Ngày thi và môn thi

Ngày thi

Đối tượng

Sáng

Ngày 03/10/2015

Chiều

Ngày 03/10/2015

Sáng

Ngày 04/10/2015

Kế toán

TOÁN

LÝ THUYẾT

HẠCH TOÁN

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

DOANH NGHIỆP

Tài chính – Ngân hàng

TOÁN

LÝ THUYẾT

TÀI CHÍNH

TIỀN TỆ

TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP

2. Thời gian biểu

Thời gian

Nhiệm vụ

Hiệu lệnh

Buổi sáng

Buổi chiều

06.30

13.30

Thí sinh có mặt tại phòng thi

 

06.40 – 07.00

13.40 – 14.00

Thí sinh vào phòng thi, điền các thông tin trên giấy thi

1 hồi 3 tiếng

07.00 – 07.05

14.00 – 14.05

Thí sinh nhận đề thi

6 tiếng

07.05

14.05

Bắt đầu giờ làm bài thi 180 phút

1 hồi

10.05

17.05

Hết giờ làm bài; thí sinh nộp bài thi, ký vào danh sách thu bài thi

1 hồi 3 tiếng

3. Một số điểm cần chú ý
– 18.00 ngày 02/10/2015 quán triệt quy chế thi và cấp thẻ dự thi – Phòng 101 – nhà H2.
– Thí sinh vào phòng thi phải mang theo: Chứng minh thư nhân dân; Thẻ dự thi.
– Thí sinh phải có mặt đúng thời gian quy định nếu đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi sẽ không được dự thi./.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Lịch thi liên thông Học viện Hậu cần năm 2015

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247