Lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Cần Thơ

Tính đến ngày 29/8, Đại học Cần Thơ đã nhận được 5221 bộ hồ sơ xét tuyển NV2, trong đó số hồ sơ đã rút là 349, số hồ sơ còn lại là 4872.

Cụ thể, số lượng hồ sơ của từng ngành xét tuyển NV2 vào trường ĐH Cần Thơ đến ngày 29/8 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu NV2

Số lượng đăng ký

Khối xét tuyển

Ghi chú

1

D140233

Sư phạm Tiếng Pháp  

35

145

D1 D3

 

2

D220203

Ngôn ngữ Pháp

10

96

D1 D3

 

3

D310201

Chính trị học

65

518

C

 

4

D420203

Sinh học ứng dụng

50

1242

A B

 

5

D480104

Hệ thống thông tin 

15

206

A A1

 

6

D510601

Quản lý công nghiệp

20

204

A A1

 

7

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông   

15

154

A A1

 

8

D520214

Kỹ thuật máy tính 

15

171

A A1

 

9

D520401

Vật lý kỹ thuật

15

166

A A1

 

10

D620115

Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản)

20

234

A A1 D1

 

11

D620205

Lâm sinh

10

136

A A1 B

 

12

D850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

25

689

A A1 D1

 

13

D340101

Quản trị kinh doanh

20

177

A A1 D1

Đào tạo tại Khu 
Hòa An-Tỉnh Hậu Giang

14

D480201

Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin)

20

184

A A1

Đào tạo tại Khu 
Hòa An-Tỉnh Hậu Giang

15

D620116

Phát triển nông thôn (Khuyến nông)

25

239

A A1 B

Đào tạo tại Khu 
Hòa An-Tỉnh Hậu Giang

16

D620301

Nuôi trồng thủy sản (Nuôi trồng thủy sản)

45

311

B

Đào tạo tại Khu 
Hòa An-Tỉnh Hậu Giang

Qua đây, ta có thể thấy, lượng hồ sơ đã vượt qua chỉ tiêu mà trường đề ra rất nhiều.

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Cần Thơ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247