Lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Giao thông vân tải TPHCM năm 2014

Tính đến ngày 28/8, Đại học Giao thông vận tải TPHCM đã nhận được 829 bộ hồ sơ xét tuyển NV2 năm 2014. Cụ thể các ngành như sau:

 Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 đến thời điểm ngày 28/8,  trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM đã nhận được:

Mã trường: GTS

STT

Mã ngành

Tên nghành

Khối thi

Điểm xét NV2

Chỉ tiêu xét NV2

Lượng hồ sơ xét NV2

1

C840107

Điều khiển tàu biển

A,A1

10

80

61

2

C840108

Vận hành khai thác máy tàu thủy

A,A1

10

80

48

3

C480201

Công nghệ thông tin

A,A1

10

80

168

4

C510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô – Chuyên ngành: Cơ khí ô tô

A,A1

10

55

406

5

C840101

Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển

A,A1

10

70

146


Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học Giao thông vân tải TPHCM năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247