Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế quốc dân năm 2015

Theo thông tin từ trường Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2015, trường sẽ tổ chức xét tuyển theo kết quả của kỳ thi quốc gia.

Theo phương án mới nhất Đại học kinh tế quốc dân do hiệu trưởng Ban hành ngày 6/3 trong đó năm 2015 Đại học kinh tế quốc dân dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2015 do Bộ GD&ĐT tổ chức và không có bất kỳ hình thức sơ tuyển nào.

Cũng theo phương án tuyển sinh mới thì năm 2015 Đại học kinh tế quốc dân chính thức thêm tổ hợp 3 môn: Toán+ Hóa + Sinh và xét tuyển với hầu hết các ngành.

Phuong an tuyen sinh Dai hoc Kinh te quoc dan nam 2015

Đại học kinh tế quốc dân sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi quốc gia 2015

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tổng chỉ tiêu: 4800 Chính qui: 4800
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Kinh tế
 
D310101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa học, Sinh học
1000
Quản trị kinh doanh
 
D340101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
340
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Quản trị khách sạn

D340107 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
70
Marketing

D340115 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
200
Bất động sản
Gồm 2 chuyên ngành: Kinh doanh bất động sản;  Kinh tế bất động sản và địa chính
D340116 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
130
Tài chính - Ngân hàng
   
D340201 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
520
Kế toán

D340301 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
400
Quản trị nhân lực

D340404 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Hệ thống thông tin quản lí

D340405 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Luật
   
D380101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin)

D480101 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
100
Thống kê kinh tế
 
D110105 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Toán ứng dụng trong kinh tế
 
D110106 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Kinh tế tài nguyên

D110107 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
70
Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA)

D110109 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Kinh tế quốc tế

D310106 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
120
Kinh doanh quốc tế

D340120 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
140
Kinh doanh thương mại

D340121 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
170
Bảo hiểm

D340202 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
140
Kinh tế nông nghiệp

D620115 -Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học
90
Ngôn ngữ Anh

D220201 -Toán,Tiếng Anh, Ngữ văn.
-(Môn Tiếng Anh hệ số 2)
120
Các lớp theo chương trình định hướng nghề nghiệp (POHE)
Gồm 4 chuyên ngành:
  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE
  • Quản trị khách sạn POHE 
  • Marketing  POHE 
  • Thống kê kinh tế xã hộ  POHE 
  • Toán tài chính POHE
  • Quản trị kinh doanh thương mại POHE
  • Luật kinh doanh POHE 
Chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là 50 chỉ tiêu.
D110110 -Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn; 
-Toán, TIẾNG ANH, Vật lí 
-(Môn Tiếng Anh hệ số 2)
350
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

1- Vùng tuyển
- Tuyển sinh trong cả nước.
- Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu từ các  trường  Dự  bị  đại  học  dân  tộc chuyển về.
2- Phương thức tuyển sinh
- Trường  sử  dụng  kết  quả  kỳ  thi THPT  Quốc  gia  tại  các  cụm  thi  do các  trường  đại  học  chủ  trì để  xét tuyển.
- Thí  sinh  đăng  ký  môn  xét  tuyển theo 1  trong các  tổ hợp ở cột  (4) để Trường xét tuyển.
- Trường  tuyển  thẳng  các  đối  tượng theo quy  chế  tuyển  sinh  của  Bộ  và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn Toán  và  2 môn  bất  kỳ,  đạt  27  (Hai mươi  bảy)  điểm  trở  lên,  không  tính điểm ưu tiên.
3- Phương thức xét tuyển
- Trường xét  tuyển  theo  từng ngành. Điểm  trúng  tuyển  vào  từng  ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 (hai) điểm.
Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Các nguyên vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.
- Kết  thúc  xét  tuyển  đợt  1,  tại mức điểm  trúng  tuyển  vào  từng  ngành, nếu  còn  chỉ  tiêu,  Trường  xét  tuyển tiếp  đợt  bổ  sung  theo  quy  định  của Bộ.
- Đối với  thí  sinh đăng ký xét  tuyển liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học, thời gian tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển,  Trường  cũng  xét  như  trên. Điểm trúng tuyển vào  từng ngành có thể  thấp  hơn,  nhưng  không  quá  03 (ba) điểm so với đối  tượng, khu vực tuyển sinh tương ứng không đăng ký xét  tuyển  liên  thông,  đồng thời  đảm bảo  ngưỡng  chất  lượng  đầu  vào  do Bộ quy định.
- Chỉ  tiêu  xét  liên  thông  không  tính trong 4800 chỉ tiêu trên.
4- Học bổng Trường cấp học bổng  toàn phần cho sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa.

5- Học phí Trường  thông báo chi  tiết  trên Cổng thông  tin điện  tử của Trường và các trang web của các chương trình.

6- Xếp chuyên ngànhSau khi hoàn  thành  thủ  tục nhập học, căn cứ kết quả  tuyển sinh đại học, chỉ  tiêu  từng chuyên ngành và nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành như sau:
- Xếp vào chuyên ngành thuộc ngành hoặc chương trình mà sinh viên đã trúng tuyển.
- Sinh viên trúng tuyển vào các ngành sau không phải xếp chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế và lớp E-BBA.
7- Xếp lớp học ngoại ngữ
- Sau khi nhập học, Trường tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển theo các tổ hợp khối A cũ, khối B cũ và xếp lớp cho những sinh viên đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu) trở lên.
- Những sinh viên chưa đạt trình độ tương đương cấp độ A2 phải tự học để đạt trình độ tương đương cấp độ A2, sau đó Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh cho những sinh viên này.

- Sinh viên trúng tuyển theo tổ hợp khối A1 cũ, khối D1 cũ và sinh viên đăng kí học các ngoại ngữ khác không phải kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào.
Để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường: Tiếng Anh đạt trình độ tương
đương cấp độ B1, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu).
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1, nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207, đường Giải phóng, quận Hai
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Thí sinh muốn biết thêm thông tin của Trường về các ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo và thông tin khác để lựa chọn
đăng ký ngành tuyển sinh, xem trên Cổng thông tin điện tử của Trường: http://www.neu.edu.vn, mục "Thông báo tuyển sinh" hoặc Trang tư vấn tuyển sinh: facebook.com/tvtsneu.

Thông báo nhanh:

Các  lớp  tuyển chọn  sau khi  sinh viên  trúng  tuyển nhập học: Gồm các  lớp chương  trình tiên tiến, các  lớp chương  trình chất  lượng cao và  lớp Quản  lý công và chính sách bằng tiếng Anh  (E-PMP). Đối  tượng  tuyển  vào  các  chương  trình  này  là những  sinh  viên đạt điểm tuyển sinh có thể cao hơn điểm trúng tuyển thấp nhất vào ngành không dưới 3 điểm.
Phương thức và điều kiện tuyển chọn cụ thể sẽ được Trường thông báo sau. Chỉ tiêu vào các lớp này nằm trong tổng chỉ tiêu 4800:

1 - Các lớp chương trình tiên tiến: 220 chỉ tiêu

Lớp Tài chính: 110 chỉ tiêu
Lớp Kế toán: 110 chỉ tiêu

2 - Các lớp chương trình chất lượng cao: 300 chỉ tiêu Kinh  tế  đầu  tư,  Quản  trị  kinh doanh  quốc  tế,  Quản  trị  doanh nghiệp,  Quản  trị  marketting, Ngân  hàng,  Kiểm  toán:  50  chỉ tiêu/lớp.

3 - Lớp  Quản  lý  công  và  chính sách bằng tiếng Anh (E- PMP) 50 chỉ tiêu

>> Xem thêm: Đại học kinh tế quốc dân bổ sung tiêu chí phụ tuyển sinh năm 2015

ĐH Kinh tế quốc dân cũng thông báo công khai mức học phí hệ chính quy năm học 2015 – 2016

Đơn vị tính: đồng

STT

Nhóm chuyên ngành

Mức học phí/tháng

Mức học phí/năm học

Mức học phí/tín chỉ

1

Nhóm 1 gồm các chuyên ngành: Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp và PTNT, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế, Thống kê kinh tế xã hội và Thống kê kinh doanh

950.000

9500.000

295.000

2

Nhóm 2 gồm các chuyên ngành còn lại không thuộc nhóm 1 và nhóm 3

1.150.000

11.500.000

355.000

3

Nhóm 3 gồm các chuyên ngành: Kế toán tổng, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư và Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp

1.350.000

13.500.000

415.000

 

Nguồn Đại học kinh tế Quốc dân

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

38 bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế quốc dân năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH