ĐH Công nghiệp Việt Trì công bố đề án tuyển sinh riêng 2015

Năm 2015, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thực hiện tuyển sinh theo hai phương thức: Sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng xét tuyển tối thiểu và xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2015, có tổ hợp các môn của quá trình học lớp 10; lớp 11 và lớp 12 đạt yêu cầu.

1. Phương thức tuyển sinh

     Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì sẽ thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau:

              - Sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng xét tuyển tối thiểu.

             - Xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2015, có tổ hợp các môn của quá trình học lớp 12 đạt yêu cầu.

     Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

1.1. Sử dụng kết quả thi Kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển kết hợp với xét quá trình học tập THPT với tổ hợp các môn thi cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia do các Trường Đại học chủ trì

1.1.1. Tiêu chí xét tuyển

     Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí sau:

     a) Thí sinh thi Kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

     b) Kết quả thi của tổ hợp các môn thi từ mức điểm tối thiểu do trường lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT ứng với từng bậc đại học, cao đẳng.

    c) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.

    d) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế  tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của thí sinh và chính  sách ưu tiên, Trường xét điểm trúng tuyển theo từng ngành đào tạo của trường.

1.1.2. Chỉ tiêu và  ngành thi, xét tuyển

       Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì dự kiến dành 50% chỉ tiêu chỉ tiêu đại học và 50% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ công bố gồm các ngành sau:

Ngành học

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

50%

1. Ngành Hóa học

D440112

Toán, Lý,    Hóa;

Toán, Lý,    Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Anh.

 

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

D510401

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

D510406

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

D510301

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

D510303

 

7. Ngành Công nghệ Thông tin

D480201

 

8. Ngành Kế toán

D340301

 

9. Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

 

10. Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Anh;

Văn,   Anh,   Sử.

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

50%

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

C510401

Toán, Lý,   Hóa;

Toán, Lý,   Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Anh.

 

2. Ngành Công nghệ Vật liệu

C510402

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

C510105

 

7. Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

 

8. Ngành Kế toán

C340301

Toán, Lý,   Hóa;

Toán, Lý,   Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Anh.

 

9. Ngành Tài chính Ngân hàng

C340201

 

10. Ngành Quản trị kinh doanh

C340101

 

11. Việt Nam học

C220113

Văn,   Sử,   Địa;

Văn,   Sử, Toán;

Anh,   Sử, Toán;

Toán, Văn, Anh.

 

Ghi chú:        Bao gồm cả hệ đào tạo liên thông (thực hiện theo Thông tư số 55/2012 /TT-BGDĐT, ngày 25 tháng  12  năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1.1.3. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển để đảm bảo chất lượng nguồn  tuyển

       a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có kết quả thi của các môn thi trong tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT công bố.

       b) Không nhân hệ số điểm môn thi, trước khi xây dựng biên bản điểm trúng  tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số).

       c) Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

       d)  Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các  ngành.

1.1.4. Lịch tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, chính sách ưu tiên  tuyển sinh và lệ phí tuyển sinh

     Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông

1.2.1. Tiêu chí xét tuyển

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0 điểm trở lên đối với thí sinh xét tuyển hệ Đại học, đạt từ 33.0 điểm trở lên đối với thí sinh xét tuyển hệ Cao đẳng (3 môn theo nhóm môn đăng ký xét tuyển).

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

1.2.2. Chỉ tiêu và ngành xét tuyển

      Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì dự kiến dành 50% chỉ tiêu đại học và 50% chỉ tiêu cao đẳng để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT  và kết quả học tập bậc trung học phổ thông với các ngành sau:

Ngành học

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

50%

1. Ngành Hóa học

D440112

Toán, Lý,    Hóa;

Toán, Lý,    Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Anh.

 

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

D510401

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

D510406

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

D510301

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

D510303

 

7. Ngành Công nghệ Thông tin

D480201

 

8. Ngành Kế toán

D340301

 

9. Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

 

10. Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Anh;

Văn,   Anh,   Sử.

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

50%

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

C510401

Toán, Lý,   Hóa;

Toán, Lý,   Anh;

Toán, Hóa, Sinh;

Toán, Văn, Anh.

 

2. Ngành Công nghệ Vật liệu

C510402

 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

C510301

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

C510203

 

5. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

C510105

 

7. Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

 

8. Ngành Kế toán

C340301

 

9. Ngành Tài chính Ngân hàng

C340201

 

10. Ngành Quản trị kinh doanh

C340101

 

11. Việt Nam học

C220113

Văn,   Sử,   Địa;

Văn,   Sử, Toán;

Anh,   Sử, Toán;

Toán, Văn, Anh;

 

 1.2.3. Cách xác định điểm xét tuyển

a. Điểm xét  tuyển

     DH Cong nghiep Viet Tri cong bo de an tuyen sinh rieng 2015

Trong đó:

       Mij là điểm môn tham gia xét tuyển thứ i, ở học kỳ j;

   i = 1, 2, 3 tương ứng với thứ tự các môn xét tuyển;                                           

       j =1, 2 tương ứng với học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12.

       Điểm ưu tiên: Theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, nhân hệ số 2 và được cộng cho các thí sinh đã đạt ngưỡng điểm quy định.

b. Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. 

1.2.4. Quy trình xét tuyển

a. Hồ sơ xét tuyển gồm

      - Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Đại học CNVT).

      - Học bạ THPT (phô tô công chứng).

      - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công  chứng).

      - Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

      - 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

b. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

      * Thời gian: Từ30/5/2015đến31/10/2015

      Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời từ ngày20/7/2015.

      * Địa điểm: Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp - Trường Đại học Công Nghiệp Việt Trì - Lâm Thao - Phú Thọ.

      * Phương thức:

      - Nộp hồ sơ xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Số điện thoại: 02103.827305.

      Ghi chú: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thông qua Website của trường: www.vui.edu.vn nhưng phải nộp đầy đủ  hồ sơ xét tuyển theo thời gian quy định  ở trên để được dự tuyển.

Xem thêm: Đại học công nghiệp Việt Trì thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 2015

Nguồn Đại học công nghiệp Việt Trì

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: ĐH Công nghiệp Việt Trì công bố đề án tuyển sinh riêng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH