Quy định tuyển thẳng Đại học Ngoại thương năm 2015

Trường Đại học Ngoại thương công bố 7 đối tượng được tuyển thẳng vào trường năm 2015, hồ sơ đăng ký tuyển thẳng nộp trước ngày 25/5/2015.

1. Đối tượng

    1.1. Đối tượng tuvển thẳng vào đại học:

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Người đã trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lóp chính quy dài hạn nào, được từ cấp truns đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế đã tốt nẹhiệp trung học được tuyển thẳng vào ngành đăng ký.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào ngành đúng với môn học sinh đạt giải (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật).

- Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trang học được tuyển thẳng vào ngành phù hơp với nội dung của đề tài dự thi của thí sinh do hội đồng tuyển sinh quyết định.

- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, có điểm trung bình học tập từng năm lóp 10, 11, 12 từ 7,0 trở lên. Căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, tình ừạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cho vào học.

- Thí sinh là người nước ngoài, đã tốt nghiệp trung học, đạt yêu cầu về kiểm tra kiến thức và ngôn ngữ của từng chương trình đào tạo bàng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh của Nhà trường. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sễ xem xét quyết định cho vào học.

1.2.  Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học:

-     Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lóp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, đã tốt nghiệp trung học sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các Cụm thi do các trường đại học chủ trì, có kết quả thi đáp ứng tiêu chi đảm bảo chẩt lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được un tiên xét tuyển vào ngành theo nguyện vọng đăng ký.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học kv thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trang học sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các Cụm thi do các trường đại học chủ trì có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, được ưu tiên xét tuyển vào ngành phù hơp với nội dung của đề tài dự thi của thí sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

1.2.  Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học

-    Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển (theo quy định tại Ne;hị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trang ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sờ hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo); Thí sinh là người dân tộc rất ít người (theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ).

-   Những thí sinh này phải đạt điều kiện về học lực: xếp loại học lực các năm lóp 10,11,12 đạt loại Giỏi và đã tốt nghiệp trung học.

-    Chỉ tiêu xét tuyển thẳng của đối tượng này không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2015. Căn cứ theo điểm bình quân của điểm tổng kết 3 năm lóp 10,11,12, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành theo nguyện vọng đăng ký.

-   Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 01 năm tại một trường dự bị đại học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

2. Hồ sơ đăng ký

2.1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng: Thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở GDĐT trước ngày 25/05/2015. Hồ sơ gồm:

-   Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 1);

-    Bản sao họp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

-    Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; Hai ảnh chân dung cỡ 4 X 6;

2.2.   Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, nộp hồ sơ về Trường đại học Ngoại thương trong thời gian từ ngày 1/8 đến hết ngày 20/08/2015. Hồ sơ gồm:

-   Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại khoản 3 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh;

-   Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 2);

Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

2.3 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thảng làm một bộ hồ sơ gửi về sở GDĐT trước ngày 25/05/2015. Hồ sơ gồm:

-   Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

-   Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT;

-   Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 X 6;

-    Bản sao họp lệ hộ khẩu thường trú và giấy chứng nhận các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng khác;

2.4.    Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển thẳng là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

3. Lưu ý chung:

-      Mỗi thí sinh chỉ nộp một bộ hồ sơ hoặc đăng ký tuyển thẳng hoặc đăng ký ưu tiên xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển thẳng. Thí sinh nộp nhiều hồ sơ coi như không hợp lệ và không được hưởng ưu tiên. Hồ sơ cần ghi rõ tên ngành và tên chuyên ngành trong mục “Ngành đăng ký” của Phiếu đăng ký xét tuyển.

-     Các Sở GD&ĐT chuyển hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng kèm theo danh sách theo mẫu quy định tới trường Đại học Ngoại thương trước 05/08/2015.

-   Thời gian thông bảo kết quả xét tuyển:

+ Kết quả đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng: trước 15/08/2015 + Kết quả đăng kỷ ưu tiên xéí tuyển: trước 25/08/2015

-   Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:

+ Trường Đại học Ngoại thương cơ sở phía Bắc (Mã tuyển sinh: NTH)

Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương Tầng 2, Nhà A, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: (84-4) 32595158; Fax 38343605

+ Trường Đại học Ngoại thương- Cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh (Mã tuyển sinh: NTS) Ban Quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở 2 tại TP Hồ Chí Minh Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Tel: (84-8) 35127254; Fax: (84-8) 3512725

Nguồn Đại học Ngoại thương

2 bình luận: Quy định tuyển thẳng Đại học Ngoại thương năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!